Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 241, 18-26 юни 2015 г.
Национална мрежа за децата
Проведе се Годишната среща на Национална мрежа за децата за 2015 г.
24 юни 2015
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
„Да поставим децата в сърцето на планирането на политиките“ призовават над 200  експерта, представители на граждански организации, работещи с деца и родители, млади хора и общини – приятели на детето като част от Годишната среща на Национална мрежа за децата
„Да поставим децата в сърцето на планирането на политиките“ призовават над 200 експерта, представители на граждански организации, работещи с деца и родители, млади хора и общини – приятели на детето като част от Годишната среща на Национална мрежа за децата
19 юни 2015
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
„София Прайд“ с акцент върху дискриминацията в училищата
„София Прайд“ с акцент върху дискриминацията в училищата
25 юни 2015
Фондация Карин дом отбеляза 19 – ти рожден ден
Фондация Карин дом отбеляза 19 – ти рожден ден
23 юни 2015
Сдружение за български семейни ценности, традиция и култура „Българче” организира oсмото издание на конкурса ”Нарисувай ми слънце”
Сдружение за български семейни ценности, традиция и култура „Българче” организира oсмото издание на конкурса ”Нарисувай ми слънце”
21 юни 2015
Програма за инициативите за Деня на бащата – 21 юни 2015 г.
Програма за инициативите за Деня на бащата – 21 юни 2015 г.
20 юни 2015
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Над 2 часа пред екрана предизвикват тревожност сред младежите
Над 2 часа пред екрана предизвикват тревожност сред младежите
24 юни 2015
„Зелена класна стая“ отваря врати за ученици и младежи от Дунавския регион
„Зелена класна стая“ отваря врати за ученици и младежи от Дунавския регион
24 юни 2015
Учители и директори ще бъдат атестирани на всеки 4 години
Учители и директори ще бъдат атестирани на всеки 4 години
23 юни 2015
Майките – до 10 пъти по-отдадени на децата от бащите
Майките – до 10 пъти по-отдадени на децата от бащите
23 юни 2015
Пари за дуалното обучение ще се търсят и от еврофондовете
Пари за дуалното обучение ще се търсят и от еврофондовете
22 юни 2015
Електронна платформа за менторство в подкрепа на училищата
Електронна платформа за менторство в подкрепа на училищата
22 юни 2015
В един клас ще може да има над 3 ученици с увреждания по преценка на специалисти
В един клас ще може да има над 3 ученици с увреждания по преценка на специалисти
22 юни 2015
ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА
Юрочайлд: Бедността е основна причина за институционализация на децата
Юрочайлд: Бедността е основна причина за институционализация на децата
25 юни 2015
Слаб напредък в защитата на правата на човека в България
Слаб напредък в защитата на правата на човека в България
25 юни 2015
УНИЦЕФ призова децата да бъдат в основата на новите цели за световно развитие
УНИЦЕФ призова децата да бъдат в основата на новите цели за световно развитие
23 юни 2015
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
UNESCO-Hamdan Prize
31 октомври 2015
Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ) обявява прием на кандидати за стипендиантската програма „Готови за успех“ за учебната 2015-2016 година
6 октомври 2015
Google Impact Challenge 2015
30 септември 2015
Стипендии за международни изследователи VINNMER Marie Curie
16 септември 2015
Call for making science education and careers attractive for young people – H2020-SEAC-2015-1
16 септември 2015
Call for proposal Early diagnosis of tuberculosis
15 септември 2015
Call for proposal Early diagnosis and treatment of viral hepatitis
15 септември 2015
Call for proposal:Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing availability of alcoholic beverages
15 септември 2015
Изпращайте номинации за 28 септември – Деня на правото да знам!
13 септември 2015
Покана за отправяне на предложения Насоки — EACEA 03/2015. Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации
1 септември 2015
Call for Proposal EU Aid Volunteers initiative Technical Assistance for sending organisation Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
1 септември 2015
Възможности за финансиране от TELUS International Europe
1 септември 2015
Call For Proposal EU Aid Volunteers initiative Technical Assistance for sending organisation Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
1 септември 2015
Urgent Action Fund набира проекти
1 септември 2015
Еразъм за млади предприемачи
1 септември 2015
BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”
31 август 2015
Мексикански държавни стипендии
31 август 2015
EUROWEB+ European Research and Educational Collaboration with Western Balkans
24 август 2015
Покана за предложения към европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15 – ReferNet
21 август 2015
Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016 г.
5 август 2015
Център „Амалипе“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016 г.
5 август 2015
Награди за иновации в правосъдието 2015 на HiiL
1 август 2015
Номинации за 2015 Human Rights Tulip
15 юли 2015
Фондация „Общество на децата“ организира представяне на проритетите по ОПРЧР за новия програмен период на ЕС 2014 – 2020 г.
7 юли 2015
Грантове за НПО за намаляване на бедността и насърчаване на социалната справедливост
30 юни 2015
Конкурс “Историята на моето e-участие”: Онлайн участие в изготвянето на политики
30 юни 2015
Национален конкурс за разказ на младежка тема – 2015 г.
30 юни 2015
Награди за социално предприемачество на SEIF
30 юни 2015
Конкурс за социални предприемачи
30 юни 2015
The Endeavour Scholarships and Fellowships Program
30 юни 2015
Конкурс за социални предприемачи „Промяната“
30 юни 2015
INELI-Balkans Програма за обучение на служителите в обществени библиотеки
30 юни 2015
Десето издание на наградите „Заедно“
28 юни 2015
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата