Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 232, 08-18 април 2015 г.
Национална мрежа за децата
Бележник 2015 отбелязва слаб напредък в грижата за децата – „3.20“
15 април 2015
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Международна социална служба-България се присъедини към Национална мрежа за децата
Международна социална служба-България се присъедини към Национална мрежа за децата
17 април 2015
Бележник 2015: Правосъдие
Бележник 2015: Правосъдие
16 април 2015
Бележник 2015: Здравеопазване
Бележник 2015: Здравеопазване
16 април 2015
Бележник 2015: Семейство
Бележник 2015: Семейство
16 април 2015
Бележник 2015: Образование
Бележник 2015: Образование
16 април 2015
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Весела Банова: Трябва да учим децата да поемат отговорност за живота си
Весела Банова: Трябва да учим децата да поемат отговорност за живота си
17 април 2015
Фондация Сийдър откри Център за социална рехабилитация и интеграция в Кюстендил
Фондация Сийдър откри Център за социална рехабилитация и интеграция в Кюстендил
15 април 2015
„Верният настойник“ подкрепи кампанията на „Holiday Heroes“ за Великден
„Верният настойник“ подкрепи кампанията на „Holiday Heroes“ за Великден
9 април 2015
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Резултати от наблюдението на ДАЗД в Поправителния дом за непълнолетни в Бойчиновци
Резултати от наблюдението на ДАЗД в Поправителния дом за непълнолетни в Бойчиновци
17 април 2015
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Близу ще блокира сайтове с престъпления срещу деца
Близу ще блокира сайтове с престъпления срещу деца
17 април 2015
Жилища за 200 ромски семейства ще строи Община Варна
Жилища за 200 ромски семейства ще строи Община Варна
14 април 2015
Обучения с фокус децата, семействата и медиите се провеждат в Шумен
Обучения с фокус децата, семействата и медиите се провеждат в Шумен
14 април 2015
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
UNESCO-Hamdan Prize
31 октомври 2015
Стипендии за международни изследователи VINNMER Marie Curie
16 септември 2015
Национален конкурс за разказ на младежка тема – 2015 г.
30 юни 2015
Международна магистратура по планиране и управление на европейски проекти
19 юни 2015
Tuning Academy Short-Term Research Visit Scholarships in Spain
7 юни 2015
Стипендии на Global Good Fund
1 юни 2015
The Young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europe
28 май 2015
Call H2020 Lifelong learning for young adults: better policies for growth and inclusion in Europe YOUNG-3-2015
28 май 2015
Конкурс за японски държавни стипендии Бакалавърски програми за следване за 2016/17 учебна година
26 май 2015
Научно състезание „Герои на бъдещето“
25 май 2015
10 пълни стипендии за магистърско обучение на кандидати от ЕС в Университета на Нотингам, Великобритания
22 май 2015
Стажове в Institute for European Global Studies, Университет в Базел, Швейцария
15 май 2015
Humanitarian Innovation Fund
14 май 2015
Стипендиантски програми на Ромски образователен фонд 2015-2016 академична година
11 май 2015
Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2016/17 г.
8 май 2015
Train To Move Fellowship in Italy
5 май 2015
Покана за участие в „Резиденция баба“
4 май 2015
Стипендии на Американския институт по политически и икономически системи
1 май 2015
EUREKA DANUBE REGION – Покана 2015 за проекти за трансгранично сътрудничество
30 април 2015
Summer Camp on Environment and Sustainability
30 април 2015
Национална покана за кандидатстване по КД2, Стратегически партньорства, сектор „Младеж“
30 април 2015
Покана за предложения за харта за висше образование „Еразъм+“ за периода 2014-2020 г.
30 април 2015
The Geneva Challenge 2015 – Международно състезание за специализанти по напредъка към целите за развитие: Обратната миграция
30 април 2015
Програма BG07, Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши
30 април 2015
JCI търси десетте най-изявени млади личности на България
30 април 2015
Програма за летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г.
29 април 2015
Покана за кандидатстване за обучение и финансиране на дейности на НПО и читалища, активни извън София, за прилагане на успешните модели „Мулти култи китчън” и „Мулти култи карта”
26 април 2015
Покана за кандидатстване по Световната програма на USAID ASHA
24 април 2015
Конкурс за финансиране на малки проекти
23 април 2015
Девети конкурс на „1000 стипендии“
20 април 2015
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата