Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 226, 19-27 февруари 2015 г.
Национална мрежа за децата
Експерти от ТРГ „Образование“ и „Детско правосъдие“ се срещнаха във Велико Търново, за да изведат приоритети в своята работа през 2015 г.
24 февруари 2015
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
На 1 март отбелязваме за 15 поредна година Международния ден на общностните училища
На 1 март отбелязваме за 15 поредна година Международния ден на общностните училища
26 февруари 2015
Европейски доклад анализира финансирането за деинституционализация в 8 държави от ЕС
Европейски доклад анализира финансирането за деинституционализация в 8 държави от ЕС
26 февруари 2015
Консултации на Бележник 2015: младежите от Ловеч имат думата
Консултации на Бележник 2015: младежите от Ловеч имат думата
25 февруари 2015
Гоорнооряховският младежки парламент консултира „Бележник 2015“
Гоорнооряховският младежки парламент консултира „Бележник 2015“
25 февруари 2015
Национална мрежа за децата призовава Министерство на външните работи да подкрепи инициативата на Съвета по правата на човека на ООН в Женева
Национална мрежа за децата призовава Министерство на външните работи да подкрепи инициативата на Съвета по правата на човека на ООН в Женева
23 февруари 2015
Национална мрежа за децата с представител в междуведомствена работна група за изпълнение на Национална стретегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020
Национална мрежа за децата с представител в междуведомствена работна група за изпълнение на Национална стретегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020
23 февруари 2015
Национална мрежа за децата присъства на заседание на Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация
Национална мрежа за децата присъства на заседание на Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация
23 февруари 2015
Национална мрежа за децата участва в областна конференция „Всеки ученик може да бъде отличник“
Национална мрежа за децата участва в областна конференция „Всеки ученик може да бъде отличник“
20 февруари 2015
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Над 2 800 мартеници ще бъдат раздадени в инициативата „Подари усмивка”
Над 2 800 мартеници ще бъдат раздадени в инициативата „Подари усмивка”
25 февруари 2015
Пътуваща изложба „Да прогоним злото да бъдем по-добри“
Пътуваща изложба „Да прогоним злото да бъдем по-добри“
25 февруари 2015
Млади хора от Силистра отбелязаха Международния ден за противопоставяне на тормоза в училище
Млади хора от Силистра отбелязаха Международния ден за противопоставяне на тормоза в училище
25 февруари 2015
„Трудните деца в семейна и училищна среда
„Трудните деца в семейна и училищна среда
25 февруари 2015
Съдия Ренате Винтер, Комитет за правата на детето към ООН: Въпрос на дълг е да изслушваме децата
Съдия Ренате Винтер, Комитет за правата на детето към ООН: Въпрос на дълг е да изслушваме децата
25 февруари 2015
Среща за разработване на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружените деца чужденци, пребиваващи в Р Българи, включително търсещи или получили международна закрила
Среща за разработване на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружените деца чужденци, пребиваващи в Р Българи, включително търсещи или получили международна закрила
24 февруари 2015
Втора интердисциплинарна конференция на тема „Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на стандартната медицина”
Втора интердисциплинарна конференция на тема „Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на стандартната медицина”
23 февруари 2015
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
До 65% намаление на данъчната основа при дарение
До 65% намаление на данъчната основа при дарение
24 февруари 2015
Специалисти от Източна България ще се запознаят с ирландския опит и модели за работа с деца в риск
Специалисти от Източна България ще се запознаят с ирландския опит и модели за работа с деца в риск
24 февруари 2015
Фондът за лечение на деца отпусна 500 хил. лв. за 46 случая
Фондът за лечение на деца отпусна 500 хил. лв. за 46 случая
20 февруари 2015
ЕК одобри новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
ЕК одобри новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
20 февруари 2015
45 обучения очакват близо 5000 учители през тази година
45 обучения очакват близо 5000 учители през тази година
20 февруари 2015
ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА
#DrawDisability – Ръководство за учители
#DrawDisability – Ръководство за учители
23 февруари 2015
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Стипендия The Global Good Fund за социални предприемачи
1 юли 2015
Национален конкурс за разказ на младежка тема – 2015 г.
30 юни 2015
Международна магистратура по планиране и управление на европейски проекти
19 юни 2015
Научно състезание „Герои на бъдещето“
25 май 2015
10 пълни стипендии за магистърско обучение на кандидати от ЕС в Университета на Нотингам, Великобритания
22 май 2015
Стажове в Institute for European Global Studies, Университет в Базел, Швейцария
15 май 2015
Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2016/17 г.
8 май 2015
The Geneva Challenge 2015 – Международно състезание за специализанти по напредъка към целите за развитие: Обратната миграция
30 април 2015
Девети конкурс на „1000 стипендии“
20 април 2015
“Добротворчество“ – национален конкурс за млади музиканти, художници, писатели и младежи в затруднено финансово положение
18 април 2015
EPSA 2015 – Европейска награда за публичния сектор
17 април 2015
Грантове за иновативни проекти/дейности в областта на човешките права
31 март 2015
XIV-та конференция на ISPCAN
31 март 2015
Отворена покана за участие в Sofia Underground 2015
31 март 2015
Global Entrepreneurship Summer School, 15 – 25 септември 2015, Мюнхен, Германия
31 март 2015
Стипендии за социални новатори
31 март 2015
Дейности по програма „Жан Моне“, Програма Еразъм+
26 март 2015
10-месечни стажове във FMO
16 март 2015
Кандидатствайте за Лаборатория за младежка активност
15 март 2015
Establishing a European Union Human Rights Defenders Mechanism
12 март 2015
Конкурс по програма Младежка банка
10 март 2015
Фотоконкурс за ученици и студенти „Светлинни явления в природата“
10 март 2015
Насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт
6 март 2015
Повече от 100 пълни изследователски стипендии, Нотингам, Великобритания
6 март 2015
Грантове за млади изследователи на името на Ernst Mach
1 март 2015
Европа за гражданите
1 март 2015
Стипендии на Heinrich Boll Foundation
1 март 2015
Грантове на името на Ernst Mach за обучение в австрийски университети по приложни специалности
1 март 2015
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата