Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 216, 26 ноември-04 декември 2014 г.
Национална мрежа за децата
Проведе се последното посещение на добра практика по детско участие за обмяна на опит – ОУ „Христо Ботев“, с. Търнава
3 декември 2014
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
ChildPact беше официално регистриран в Румъния
ChildPact беше официално регистриран в Румъния
3 декември 2014
Национална мрежа за децата участва в Годишната конференция на Юрочайлд за 2014 г.
Национална мрежа за децата участва в Годишната конференция на Юрочайлд за 2014 г.
3 декември 2014
Представители на Секретариата и членовете на Национална мрежа за децата участваха в първото предварително заседание на  Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Представители на Секретариата и членовете на Национална мрежа за децата участваха в първото предварително заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
3 декември 2014
Заключителна международна конференция на фондация П.У.Л.С. „Силата на знанието – основен начин за живот без насилие“
Заключителна международна конференция на фондация П.У.Л.С. „Силата на знанието – основен начин за живот без насилие“
3 декември 2014
Знаеш ли за правото на участие на децата във вземането на решения?
Знаеш ли за правото на участие на децата във вземането на решения?
2 декември 2014
Знаеш ли за правото на децата на защита от насилие?
Знаеш ли за правото на децата на защита от насилие?
2 декември 2014
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Сдружение „Първи юни“ въведе нов модел за работа с деца и младежи с интелектуални затруднения в община Бяла Слатина
Сдружение „Първи юни“ въведе нов модел за работа с деца и младежи с интелектуални затруднения в община Бяла Слатина
3 декември 2014
Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” стартира кампанията „Акция Дядо Коледа 2014
Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” стартира кампанията „Акция Дядо Коледа 2014
3 декември 2014
Петиция за здравно образование в училище
Петиция за здравно образование в училище
3 декември 2014
Кампания „Подарък за Коледа”
Кампания „Подарък за Коледа”
3 декември 2014
14 медала  „Баща мечта!” ще бъдат раздадени в Казанлък
14 медала „Баща мечта!” ще бъдат раздадени в Казанлък
3 декември 2014
Общи коментари на Комитета по правата на детето към ООН на КООНПД
Общи коментари на Комитета по правата на детето към ООН на КООНПД
2 декември 2014
Усмихни живота си
Усмихни живота си
1 декември 2014
12 даровити млади автори с увреждания представиха свои платна по повод Международния ден на хората с увреждания
12 даровити млади автори с увреждания представиха свои платна по повод Международния ден на хората с увреждания
1 декември 2014
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Грантове за млади изследователи на името на Ernst Mach
1 март 2015
Стипендии на Фондация „Отворено общество“
2 февруари 2015
Грантове за защитници на човешките права на предната линия
31 януари 2015
Грантове на Инициатива „Психично здраве“ на Фондация Отворено общество
31 януари 2015
Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015 г.
31 януари 2015
Световната банка набира стажанти
31 януари 2015
Стипендианти по околна среда на Университета Харвард
14 януари 2015
Курс за обучение за НПО ресурси – финансови, човешки, лични, 19 – 25-ти март, 2015, Тун, Швейцария
12 януари 2015
Стипендии Айфел
9 януари 2015
The Venture – Win the right way – инициатива за социални предприемачи
9 януари 2015
Стипендии Dulverton за специализанти в университета в Оксфорд
9 януари 2015
Стипендии за докторанти на Facebook Fellowship
6 януари 2015
Стипендии в Центъра за глобални съвместни изследвания (Centre for Global Cooperation Research)
4 януари 2015
Стипендии на Google Europe за студенти с увреждания
1 януари 2015
Грантове на United Nations Democracy Fund
31 декември 2014
Фонд „Социална закрила” очаква проекти
31 декември 2014
Грантове от Фонда СПИН на Елизабет Тейлър
31 декември 2014
Новоучредена стипендиантска програма „Изкуства“ на Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ за студенти, обучаващи се по специалности в сферата на изкуствата във Висшите учебни заведения в България
31 декември 2014
„Граждански компас“ набира партньори по програмата „Европа в училище“
31 декември 2014
Изменения в условията за кандидатстване за грантове за организиране на кампании за набиране на средства
31 декември 2014
Грантове на Инициатива „Психично здраве“ на Фондация „Отворено общество“
31 декември 2014
Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – Подкрепа за реформиране на политиката Сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието, обучението и младежта
17 декември 2014
Лятно училище „Гражданска устойчивост в условия на криза“, 5-11 юли 2015 г., Флоренция, Италия
15 декември 2014
Магистратура по международни изследвания на мира, Университет „Нотр Дам“, САЩ
15 декември 2014
Конкурс за награда „Еврика“ за млад мениджър
15 декември 2014
Консурс за есе на Младежката пратформа на Gulen Institute, University of Houston
15 декември 2014
Глобален фонд за жените – Грантове
15 декември 2014
SUSI for Scholars and SUSI for Secondary School Educators 2015
12 декември 2014
Конкурс за награда „Еврика“ за млад изобретател
10 декември 2014
Международни стипендии на New Europe College
8 декември 2014
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата