Бюлетин на Национална мрежа за децата в браузър
Брой 212, 29 октомври-07 ноември 2014 г.
Национална мрежа за децата
Срещи на професионалисти в сферата на ранното детско развитие в Плевен и Разград
6 ноември 2014
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД
Заключителна кръгла маса по проект „Добре дошли в 5 клас, родители!“ се проведе в София
Заключителна кръгла маса по проект „Добре дошли в 5 клас, родители!“ се проведе в София
6 ноември 2014
Обмен на добри практики по ранно детско развитие в Добрич
Обмен на добри практики по ранно детско развитие в Добрич
6 ноември 2014
Национална мрежа за децата участва в конференция на НБУ „Медиите в България: 25 години по-късно“
Национална мрежа за децата участва в конференция на НБУ „Медиите в България: 25 години по-късно“
6 ноември 2014
Национална мрежа за децата участва в семинар, посветен на финансови механизми на ЕС в подкрепа на ранното детско развитие
Национална мрежа за децата участва в семинар, посветен на финансови механизми на ЕС в подкрепа на ранното детско развитие
6 ноември 2014
Национална мрежа за децата с принос за създаването на междуведомствена работна група в МОН за превенция на насилието над деца
Национална мрежа за децата с принос за създаването на междуведомствена работна група в МОН за превенция на насилието над деца
6 ноември 2014
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Коледни картички 2015 – подкрепа за децата на Карин дом
Коледни картички 2015 – подкрепа за децата на Карин дом
6 ноември 2014
Неправителствени организации препоръчват промени в проекта за Индикативна годишна работна програма по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 2014-2020 за 2015 г.
Неправителствени организации препоръчват промени в проекта за Индикативна годишна работна програма по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 2014-2020 за 2015 г.
6 ноември 2014
Включете се в седмицата на бащата – 17 – 23 ноември
Включете се в седмицата на бащата – 17 – 23 ноември
6 ноември 2014
Фотоизложба на УНИЦЕФ за живота на децата в България ще бъде показана в 10 града
Фотоизложба на УНИЦЕФ за живота на децата в България ще бъде показана в 10 града
6 ноември 2014
Лумос отбелязва 25 години от падането на Берлинската стена
Лумос отбелязва 25 години от падането на Берлинската стена
5 ноември 2014
Употребата на интернет от деца става все по-лична
Употребата на интернет от деца става все по-лична
5 ноември 2014
Включете се в Happy клипа на Амалипе по повод Международния ден на толерантността – 16 ноември
Включете се в Happy клипа на Амалипе по повод Международния ден на толерантността – 16 ноември
30 октомври 2014
Фондация Карин Дом обявява конкурс за външен оценител на проект „Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България“
Фондация Карин Дом обявява конкурс за външен оценител на проект „Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България“
30 октомври 2014
Детска карта на България „Обичай Родината“
Детска карта на България „Обичай Родината“
30 октомври 2014
ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Проблеми и перспективи пред училищното образование: Оценка на политиките финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Проблеми и перспективи пред училищното образование: Оценка на политиките финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
6 ноември 2014
Общините получават близо 6 млн. лв за образование
Общините получават близо 6 млн. лв за образование
30 октомври 2014
ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В МЕДИИТЕ
Колко е дълбока ямата на бедността
Колко е дълбока ямата на бедността
5 ноември 2014
КОНКУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Грантове за млади изследователи на името на Ernst Mach
1 март 2015
Стипендии на Фондация „Отворено общество“
2 февруари 2015
Стипендианти по околната среда на Университета Харвард
14 януари 2015
The Venture – Win the right way – инициатива за социални предприемачи
9 януари 2015
Стипендии на Google Europe за студенти с увреждания
1 януари 2015
Фонд „Социална закрила” очаква проекти
31 декември 2014
Грантове от Фонда СПИН на Елизабет Тейлър
31 декември 2014
Новоучредена стипендиантска програма „Изкуства“ на Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ за студенти, обучаващи се по специалности в сферата на изкуствата във Висшите учебни заведения в България
31 декември 2014
„Граждански компас“ набира партньори по програмата „Европа в училище“
31 декември 2014
Изменения в условията за кандидатстване за грантове за организиране на кампании за набиране на средства
31 декември 2014
Грантове на Инициатива „Психично здраве“ на Фондация „Отворено общество“
31 декември 2014
Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – Подкрепа за реформиране на политиката Сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието, обучението и младежта
17 декември 2014
Магистратура по международни изследвания на мира, Университет „Нотр Дам“, САЩ
15 декември 2014
Конкурс за награда „Еврика“ за млад мениджър
15 декември 2014
Консурс за есе на Младежката пратформа на Gulen Institute, University of Houston
15 декември 2014
Глобален фонд за жените – Грантове
15 декември 2014
Конкурс за награда „Еврика“ за млад изобретател
10 декември 2014
Международни стипендии на New Europe College
8 декември 2014
Международна стипендиантска програма по право на ООН, Хага, Холандия
1 декември 2014
Стипендии на Американската асоциация на жените в университетите
1 декември 2014
Европейската агенция за основните права набира стажанти
30 ноември 2014
Грантове за защитници на човешките права на предната линия
30 ноември 2014
Стаж „Създаване на мирно бъдеще заедно“
30 ноември 2014
Конкурс за стипендианти на БНБ за 2015 г.
30 ноември 2014
Дарителска програма на Мото-Пфое за опазване на околната среда и културното наследство
24 ноември 2014
Стаж в Европейската асоциация на консерваториите
18 ноември 2014
Програмата за подкрепа на НПО в България: Трети конкурс за набиране на проектни предложения
18 ноември 2014
Конкурс за участие във Fellowship Exchange Program
15 ноември 2014
Платен стаж за студенти в The Wall Street Journal
15 ноември 2014
„Заедно в час“ набира мотивиращи учители
10 ноември 2014
Дари онлайн
Офис: бул. Витоша №58, ет. 4, София 1463
Тел./Факс: 02 988 82 07, Тел.: 02 444 43 80
Еmail: office@nmd.bg
Facebook    Ятото    RSS
Получавате този бюлетин, защото сте абонирани за него.
Добавяне в контакти     Отписване     Актуализиране на ел. поща
Отворете бюлетина във Вашия браузър
© 2014 Copyright за Национална мрежа за децата