Изтегли като PDF

Тема на броя

10 резултата от работата на НМД за промяна на живота на децата в България

10 резултата  от работата на НМД за промяна на живота на децата в България

След като светът не свърши на 21 декември 2012 година, времето продължи да тече все така бързо и неуморно. Времето не само не спря на 21ви, но и неусетно вече цели три месеца от 2013 година отминаха. През тези три месеца се случиха много неща, за които продължихме да ви информираме през нашите седмични бюлетини и всекидневни публикации във фейсбук и на нашия сайт. Нашата равносметка на десетте най-важни наши дейности и постижения споделяме с вас и очакваме вашите коментари, предложения или препоръки във фейсбук: www.facebook.com/nmdbg

1. През 2012 година гражданските организации, които са част от Националната мрежа за децата, са помогнали и са работили с 98 900 деца в цялата страна. Подкрепили са 12 439 семейства и са обучили 5 947 специалисти от различни професионални групи, които работят с деца и семейства.

2. Над 300 деца и млади хора участваха в различни дейности на Национална мрежа за децата, които им помагат да работят в екип, да взимат решения, да изразяват своето мнение и да поемат инициатива. Основен принцип в нашата работа е, че мнението и участието на децата и младите хора е важно и те трябва да участват във вземането на решенията, които ги засягат.

3. Преди 10 години затварянето на домовете за деца в България беше немислимо. Нямаше никакви услуги за децата и семействата в риск. Национална мрежа за децата и организациите членове на мрежата поставиха във фокуса на държавата, че трябва да се развива по-добра грижа за децата, лишени от родителски грижи. Това усилие на гражданските организации влияе пряко върху над 7000 деца, както и върху децата, за които има риск да бъдат изоставени – средно 2000 деца годишно.

4. Благодарение на кампанията на Национална мрежа за децата „Не на участието на деца в Биг Брадър Фемили”, подкрепена от голям брой граждански организации, от април 2011г. деца не могат да участват в реалити предавания за възрастни. Народното събрание прие промени в Закона за радиото и телевизията, според които „Доставчиците на медийни услуги са длъжни да спазват правата на децата, уредени в Закона за закрила на детето и в други нормативни актове, и да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психичното, нравственото и/или социалното развитие на децата”.

5. Ние от Националната мрежа за децата се застъпихме за въвеждане на специални мерки за закрила на децата от сексуална експлоатация и посегателство като ангажирахме 41-вото Народно събрание да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа относно защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално посегателство.

6. Присъединихме се към усилията на много организации за отпадане на лимита на Фонда за лечение на деца през април 2012, така че над 700 деца годишно да получават адекватна на нуждите им помощ от Фонда.

7. Вярваме, че децата ни трябва да се хранят безопасно, и затова участвахме в разработването на Наредба за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения. Наредбата беше приета, така че сега храните в детските градини и училищата трябва да отговарят на българските държавни стандарти за месните, млечните и хлебните изделия без да бъдат добавени изкуствени овкусители, оцветители и аромати.

8. Децата от потърпевши лесно се превръщат в извършители на престъпления поради остарялото ни законодателство в областта на детското правосъдие. През 2009 г. с доклада „20 мнения“ обърнахме погледа на управляващите към промяна на правосъдната система, когато деца са в конфликт със закона, жертви или свидетели на насилие. Тази реформа ще засегне почти 400 деца, настанени в институции за деца в конфликт със закона; над 2000 деца, жертви на насилие и хиляди деца, свидетели на насилие.

9. Националната мрежа за децата спомогна за достигането на над два тона мебели, повече от 300 компютъра, над 2 тона храни, а също и дрехи, козметика, бебешки консумативи (памперси, биберони) и много други до организации и децата и семействата, с които те работят. Подкрепата на семейства, включително и материалната, е основен фактор за предотвратяване на изоставянето на деца в домове, както и подпомагане на децата, когато става дума за семейства, живеещи в крайна бедност. Заедно с партньорите ни от М-тел подпомагаме на 100 приемни семействи в рамките на кампанията "Приеми дете. Създай бъдеще".

10. През 2012 Мрежата за децата е изпратила до държавните институции над 100 писма с конкретни искания, които да направят живота на децата по-добър. Участвали сме в над 30 комисии и работни групи като сме отстоявали позиции за промяна на конкретни нормативни текстове за децата и семействата. Предложенията се отнасят до всички сфери на детското благосъстояние – здраве, образование, подкрепа на семействата, детско правосъдие и пр.  

Новини от офиса на НМД

Работна среща в Разград по прект „Участвай и променай“

Работна среща в Разград по прект „Участвай и променай“

На 22 март, между 9 и 15 часа в Центъра за ученическо техническо и научно творчество се проведе четвъртата регионална работна среща на тема „Моето участие – право или отговорност, реалност или привилегия“ от проекта на Национална мрежа за децата в рамките на кампанията на Министерство на образованието, младежта и науката „Участвай и променяй“. На срещата присъстваха 37 участника, като в откриването се включиха директора на ЦУТНТ Цветанка Русева и директора на Сдружение „Жанета“ Росен Аврамов, което е член на Национална мрежа за децата. Впоследствие към срещата се присъедини и директора на отдел „Образование“ към Община Разград Тонка Миланова. Снимки от събитието можете да разгледата в нашата фейсбук страница: www.facebook.com/nmdbg

Последната, пета среща по проекта предстои на 9 април в София.

Национална мрежа за децата напомня, че всички активни ученици в страната могат да се включат в конкурса за идейни проекти, регламента за който можете да откриете ТУК. За повече информация и възникнали въпроси се обръщайте към координатора на проекта на e-mail stanislav.dodov@nmd.bg .

НМД представя анализ върху прилагането на европейските препоръки в борбата с детската бедност

През януари 2011 г. с представянето на годишния обзор на растежа (ГОР) бе поставено началото на първия европейски семестър за координация на политиките. Всяка година в ГОР се набелязват приоритетните действия на Европейския съюз за следващите дванадесет месеца, включително мерки за насърчаване на растежа, в рамките на общата стратегия „Европа 2020“ и в съответствие с дългосрочните ѝ приоритети. Всяка пролет държавите членки представят национални програми за реформи (НПР), в които се определят мерки във връзка с политическите приоритети съгласно ГОР и ангажименти съгласно Пакта „Евро плюс“ с оглед да се стимулират растежът и заетостта и да се постигнат националните цели, определени във връзка с водещите европейски цели. Програмите за стабилност и сближаване (ПСС) гарантират стабилни публични финанси. Комисията предлага специфични препоръки за отделните държави (СПОД) въз основа на подробна оценка на НПР и ПСС, които след това се одобряват от Европейския съвет през юни. След това СПОД се включват в икономическите и бюджетните решения за второто полугодие и в НПР за следващата година. Специфичните препоръки за отделните държави, свързани с фондовете по ОСР, имат дългосрочен характер и са насочени към сериозни структурни предизвикателства, за чието преодоляване са необходими многогодишни инвестиционни стратегии.

В качеството си на член на Европейската мрежа Eurochild, Национална мрежа за децата участва в консултация и анализ на приложението на специфичните препоръки към България по отношение борбата с детската бедност и социалното изключване. Документът изработен от НМД може да бъде видян тук.

Гражданският протест - що е то и как променя нас и обществото, в което живеем?

Представител на Секретариата на Национална мрежа за децата взе участие в Пролетния дискусионен форум за 2013 г. на ЧСОУ „Рьорих“ и Българската асоциация на частните училища, който се проведе между 14:00 и 17:00 часа в “+това“, гр. София. Темата на тазгодишния форум бе „Гражданският протест - що е то и как променя нас и обществото, в което живеем?“.

Ученици от четири училища и гостите на събитието обсъдиха различните прояви, форми и важни компоненти на гражданския протест. Набелязаха се каузи и стъпки, които учениците могат да наченат, за да инициират промяната, която желаят.

Дискусионният форум има вече осемгодишна история и представлява добър модел за провокиране и изграждане на гражданските компетентности на децата и младите хора у нас. 

Номинирайте "Герой от приказките" за награда Златна ябълка!

Познавате ли обикновен човек, направил нещо значимо за децата? Номинирайте го за "Герой от приказките" на http://1june.nmd.bg/

Споделете клипа ни във фейсбук, за да открием повече истински герои! КЛИП

Награди Златна ябълка на Национална мрежа на децата за принос към живота и благосъстоянието на българските деца.

Институции и деца в България

26% от българските деца заминават в чужбина с родителите си

26% от българските деца заминават в чужбина с родителите си

източник: БНР
Само за последната година 26,13% от българчетата са напуснали училище и са заминали за чужбина със своите родили. Това сочи анализ на просветното министерство за отпадащите и преждевременно напусналите системата ученици, цитиран от вестник „Труд“. Въпреки че емиграцията на българските деца намалява през последните години – от 2008 до 2012 г. е средно 38,65%, все още тя остава тревожно висока. По-притеснителното е, че не е ясно какво става с обучението на тези деца, след като напуснат България. За съжаление няма достатъчно добри механизми, чрез които да се следи този процес в страните, в които има най-голям емигрантски поток от българи, се казва в документа на министерството. В същия анализ е отчетено, че 5716 ученици са повтаряли годината заради слаб успех. Повечето от двойкаджиите, които повтарят два пъти и повече една и съща учебна година са в гимназиите. От министерството обмислят поредица от мерки, които да задържат учениците от рисковите групи зад чиновете. Няма обаче стратегия за тези, които заминават зад граница.

Правителството одобри десет национални програми за развитие на средното образование

Служебното правителство одобри десет национални програми за развитие на средното образование, които ще се прилагат през 2013 г. Те касаят вече осъществявани или предстоящи да бъдат прилагани за пръв път практики, свързани с квалификацията и повишаването капацитета на педагозите, надграждане на съществуващите резултати в сферата на професионалното образование и връзките между средното образование и пазара на труда, подкрепа за изоставащите ученици, подобряване на училищната среда и други.

Описание на десетте програми можете да откриете ТУК.

България открива Европейската година на гражданите

На 1 април, от 14:00 ч. в Софийска градска художествена галерия ще се проведе откриването на Европейската година на гражданите-2013 за България. Събитието се организира съвместно от Министерството на труда и социалната политика, Европейската комисия, Европейския парламент и Националната коалиция в рамките на Европейския алианс за Европейската година на гражданите 2013.

Програмата на срещата можете да откриете ТУК.

Децата и семействата в медиите

Скърцащите колела на достъпното образование

Скърцащите колела на достъпното образование

източник: Дневник
"Скърцащитеколела на достъпното образование"- отново една разтърсваща статия на вестник Дневник, която разказва, че за съжаление т.нар. "достъпна среда" все още звучи по-скоро като подигравка към хората, които имат нужда от тези условия.

Той е на 15 години и е осми клас в 28-мо училище "Алеко Константинов" в София. Любимите му предмети са информатика и рисуване. Обича да се се разхожда, да играе на компютърни игри и да е сред приятелите си. Не обича лятната ваканция, защото тогава е далеч от съучениците си.

За да е с тях и за да учи, майка му помага да влезе в класната стая, а за да стигне до някои от кабинетите, го носи на гръб. Неговият живот минава в инвалидна количка - болен е от тежка форма на детска церебрална парализа. Краката му са парализирани. Трудно си движи ръцете. Всяко движение му струва невероятно усилие. Майката описва Иван като типичния тийнейджър. Освен това - с добро настроение.

Прочетете цялата статия ТУК.

По данни на Център за независим живот, които ще бъдат скоро оповестени в "Бележник 2013: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?" на Национална мрежа за децата, достъпна среда има единствено в 4 от 260 училища в София.

Информатика да се учи от първи клас, предлагат специалисти от бранша

Предметът информатика да започне да се изучава още в първи клас - това предложиха представители на ИТ бизнеса у нас на среща в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за бъдещето на българското образование. В разговора участваха представители на браншови организации от технологичния сектор, на големите университети и на Министерство на образованието.

Идеята е времето, което в момента се заема от предмета Информационни технологии, да бъде използвано за изграждане на знания и умения, свързани с качеството на мислене, обработката на информация и създаване на ново знание, обясни Явор Джонев, председател на Института за прогресивно образование.

Според сега действащите учебни програми на образователното министерство предметът Информационни технологии се изучава от първи до девети клас като задължително избираем предмет. От девети до 12-ти клас се изучава информатика.

Прочетете цялата статия ТУК.

Пациенти и лекари обвиниха касата в забавяне на ин витро процедурите

източник: медиапул
Пациентии лекари настояват финансирането на ин витро процедурите отново да се върне в Министерството на здравеопазването, защото, откакто Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) отговаряла за това, има забавяне и не се плаща на клиниките. От касата обаче отрекоха това да е така.

В момента 1 500 жени, чиито молби са одобрени, чакат започването на процедури, каза председателят на “Асистирана продукция“ д-р Николай Лалев.

24 клиники вече имат договори със здравната каса и е в ход процедура по сключване на контракти с още две. Финансирането на опити обаче било блокирано заради технически проблеми като липсата на софтуер.

Председателят на фондация ”Искам бебе” Радина Велчева съобщи, че за периода януари – март 2012 г. на клиниките са били изплатени около 2 млн. лв за ин витро процедури, докато за същия период на тази година – нищо.

Д-р Петър Матеев, председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, коментира, че администрацията на касата вероятно се е оказала неподготвена да управлява цялата дейност след прехвърлянето и затова се е получило забавяне.

От НЗОК обаче отрекоха да има проблем и заявиха, че са платили на три клиники за януари. Касата съобщи, че към днешна дата само една клиника е отчела извършени през януари манипулации на 3 жени за 7 000 лв., които са заплатени в срок, заявиха от НЗОК. За февруари пък нито една клиника не била отчела към касата ин витро дейност.

Прочетете цялата новина ТУК.

Политики за деца в Европа

Харта за правата на родителите

Харта за правата на родителите

Фондация „Нашите недоносени деца“ представа пред българската публика Харта за правата на родителите от European Foundation for the Care of Newborn Infants. Хартата съдържа четиринайсет права на родителите, които са слабо популярни или рядко разпознавани, особено при семейства, живеещи в рискови ситуации от различен характер.

Преведеният на български текст на хартата можете да откриете ТУК.

Новини от членовете и от други организации

Конкурс за двама външни експерти по национален проект в сферата на деинституционализацията

Крайният срок за подаване на документи е 10 април 2013 г.
Централниятофис по труда, социалните въпроси и семействата към Министерството на труда, социалните въпроси и семействата в Република Словакия обявява конкурс за двама външни експерти по национален проект в сферата на деинституционализацията. Основна задача на експертите ще бъде да разработят методология за развитие на ефективни проекти и планове за деинституционализация и качествени стандарти за оценка в съответствие с принципите, заложени в националния проект. За повече информация ТУК.

Световен ден за борба срещу туберкулоза- 24 март

Инициативите на сдружение „Свят без граници“ стартираха още на 20 март с обучение на общопрактикуващи лекари от Община Раднево съвместно с Регионалната здравна инспекция, Стара Загора. Партньорството на Община Раднево, Център за развитие на общността- град Раднево с общностните модератори и здравния медиатор са вече традиционни в събитията на сдружение „Свят без граници“.

В града на липите на 24 март се раздаваха здравно-образователни материали в общността, а днес в партньорство със Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания на терен ще се провеждат изследвания и анкети за скрининг на туберкулоза в три радневски села.

Снимки от събитието можете да видите ТУК.

Българска асоциация по семейно планиране

На 27.03.2013 г. в Семейно - консултативен център гр. Шумен се проведе среща - запознанство между деца от кв. "Бялата пръст", кв. "Витоша" и с. Салманово, и нашите супер обучители от БАСП - Радосвета Стаменкова и Венцислав Кирков. Присъства и екипът на СКЦ - Шумен. Младежите, придружени от здравните ни медиатори, се представиха и полежаха да научат повече. Повече за здравното образование и повече за разпространяването му сред техните връстници. Предстоят още срещи с тях, придружени с много смях и познания, които да надградят тези, които вече имат. Активността на тези младежи дава надежда, че работата с тях има добро бъдеще! Можете да разгледате снимки от събитието ТУК.

Излезе Годишният доклад на Българския хелзинкски комитет

Български хелзинкски комитет представи своя Годишен доклад „Правата на човека в България за 2012 г.“. Той разглежда основните развития в сферата на правата на човека, отнасяни към аспекти като правото на живот; изтезания, малтретиране, свръхупотреба на сила от правоприлагащите органи; право на свобода и сигурност на личността; независимост на съдебната власт и справедлив процес; свобода на мисълта, съвестта, религията и убежденията; свобода на изразяването, свобода на медиите; право на неприкосновеност на личния и семейния живот и други.

Тази година Национална мрежа за децата допринесе за разработването на секцията „Права на децата“ в Годишния доклад. Пълният текст на публикацията можете да свалите ТУК.

Отворено писмо от UNICEF България

1 300 000 са децата на България. Те нямат право да гласуват, но имат право на глас. Нашият глас на парламентарните избори има голямо значение за децата.
Сподели посланието, че ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИОРИТЕТ В ПРОГРАМИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
Дай своя глас на децата на България!

Прочетете писмото ТУК.

Синя светлина ще огрее Националната художествена галерия в София

За втора поредна година България става част от световната кампания на Autism Speaks – Light it up blue- «Освети в синьо»- за повишаване нивото на информираност на обществото за състоянието Аутизъм, в рамките на която в синьо светят знакови световни сгради и обекти като Статуята на Христос Спасителя в Бразилия, Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк, Операта в Сидни – Австралия, Сградата на Парламента в Будапеща и мн. др., за да привлекат общественото внимание.

В София, на 2 Април, в 19.30ч. ще се проведе събитие по осветяването на Националната Художествена Галерия в синьо- като сграда с историческа и архитектурна стойност и символ на българското изкуство.

Организаторите на мероприятието Фондация "Стъпка за невидимите деца на България", Сдружение "Тацитус" и Асоциацията на ресурсните учители в България, обединени във «Фонд за терапии», организират това мащабно събитие за втора поредна година, след като на 2.04.2012 година в синьо светна Националната библиотека „Св.Св.Кирил и Методий“- като символ на знанието и науката.
На осветяването на Националната Художествена Галерия в синя светлина на 2 Април тази година с присъствието за пореден път ще окажат подкрепата си посланиците на добра воля и официални гости- кметът на град София - г-жа Йорданка Фандъкова, Директора на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) г-н Калин Каменов, Министъра на труда и социалната политика и вицепремиер на Р България г- жа Деяна Костадинова и Н.Пр. Посланик Марси Б. Рийс – Посланик на САЩ.

По същото време на специално събитие в галерията общественост, артисти и приятели на организацията ще поговорят за този общественозначим проблем.
За втора поредна година ще прозвучи и българската версия на световната песен, посветена на децата с аутизъм - “Живот в синьо” в изпълнение на вокална група „Бон-Бон“ и с текста на Добрин Векилов - Дони.

С благотворителното си участие за поредна година се включват приятели, подпомогнали през годините за повишаване на информирансотта на българското общество за Аутизма- Део, Графа, Орлин Павлов, Любо Киров и др. Вижте плаката на събитието ТУК.

"Концерти на възглавници" водят пролетта с кларинет, пиано и музикален урок

Една прекрасна идея как да прекарате неделя 7 април заедно с вашите деца: "Концерти на възглавници" водят пролетта с кларинет, пиано и музикален урок.

Традицията на тези концерти повелява гостите да седят на земята (за целта организаторите от "Модо България" са осигурили 150 меки възглавници), а децата да имат на разположение шарени моливи и листове във формата на ноти осминки, върху които да рисуват.

Концертът ще бъде предшестван от "Работилница на възглавници" - новата инициатива на организаторите, които събират децата час преди да започне музиката, за да се забавляват.

За повече информация ТУК.

Възможности за финансиране и младежки конкурси

Конкурс за изграждане на младежки центрове за младежи в риск

Краен срок: 30 април 2013 г.
Конкурсза изграждане на младежки центрове за младежи в риск бе обявен като дейност по Компонент 1 на Програма „Деца и младежи в риск”. Основна цел на компонента е да се създадат младежки центрове чрез изграждане/модернизация на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи в риск или неравностойно положение, които да отговарят на определени изисквания за получаване на Знак за качество, съвременен стандарт на Съвета на Европа за Младежки центрове.

Средствата за реализацията на програмата са по линия на EEA Grants и се администрират от Министерството на образованието, младежта и науката. Допустими кандидати са общините, но допустими партньори са и НПО. Срокът е текущ до края на 2015. За повече информация и документи за кандидатстване, посетете страницата на МОМН.

Конкурс за солидарността между поколенията в училище по инициатива на ЕК

Краен срок: 30 юни 2013 г.
Катопродължение на успешното издание от миналата година, Европейската комисия даде начало на generations@school 2013. Инициативата представлява конкурс, използващ Деня за солидарност между поколенията (29 април) като възможност за организиране на дейности в класната стая, които да събират ученици и възрастни заедно и да подпомагат взаимното им разбирателство.

Второто издание на generations@school стартира на 1 март 2013 г. Информация на всички работни европейски езици относно това как можете да вземете участие, относно наградите (пътуване до Брюксел за един ученически клас и три дигитални камери), както и сборник от ресурси в подкрепа на учителите за подготовката на междупоколенчески дейности могат да бъдат открити на www.generationsatschool.eu. Крайният срок за кандидатстване в конкурса е 30 юни, независимо, че е препоръчително дейностите да бъдат организиране на 29 април, Европейският ден за солидарност между поколенията.