Изтегли като PDF

Тема на броя

Новини

Деца в институции и деинституционализация

Деца в институции и деинституционализация

Какво се случва?
Към настоящия момент има приета методика за управление на случай за закрила на дете в ситуация на риск. Тя е утвърдена от АСП и ДАЗД. Методиката предвижда водещият случая социален работник да сформира екип за изготвяне на плана за действие, който включва „и семейството на детето, ако това е в негов интерес”. Според методиката „при определяне на целите и дейностите трябва да бъде осигурено участието […] на семейството […], ако това е в интерес на детето”. Гаранциите за участие на родителите са обезпечени от условието: „Ако родителите отсъстват или не желаят да съдействат, в плана (като забележка) се отбелязва какво е извършено за привличане и откриване на родителите и защо не е възможно тяхното съдействие”. Основният проблем на методиката е, че водеща ДСП/ОЗД по случай на дете в риск е ДСП по настоящия адрес на детето, което на практика в голяма част от случаите може да изключи родното семейството от плана, въпреки че там има предвидени съвместни действия между различните ДСП. Това изискване стои и в ППЗЗД58  и следва да се промени и на двете места, като компетентна дирекция (водеща случая) да е тази по настоящия адрес на родителите на детето.


Така действащата нормативна уредба определя в общи линии основния пакет от задължения на ОЗД при реализирането на мерки за закрила на деца в риск. Основен ангажимент на социалните работници е да работят с биологичните родители или с разширеното семейство. Съгласно норматива минимум на всеки шест месеца е необходимо да се преразглеждат плановете за действие и тези за грижа на децата. Това обаче в повечето случаи остава чисто административен процес.

За разлика от плановете за действие, които се разработват от ОЗД, плановете за грижа се разписват от персонала на специализираните институции, когато мярката за закрила на детето е настаняване в такава институция. В методиката на ДАЗД за изготвянето на индивидуалните планове за грижа на децата в институции също има Препоръка, отнасяща се до включването на родителите на децата в плана. При самото планиране обаче не участват представители на биологичното семейство на детето, въпреки че тяхното присъствие е заложено на всеки етап от изготвянето на плана. Така на практика биологичните родители не са достатъчно въвлечени както в самото планиране, така и в същинската социална работа, чиято крайна цел в повечето случаи е детето да се върне в родното си семейство. 
 

Повече информация можете да намерите в БЕЛЕЖНИК 2011 на стр.35

Ангажимент 1

„Актуализиране на методиката за управление на случая и въвеждане на интегриран подход с план за родителите на настанените деца чрез договаряне на конкретни ангажименти, права и задължения – участие в планирани дейности, режим на контакти, срок на престоя на детето”

Напредък:

Още през 2009 г. е приета методика за управление на случай за закрила на дете в риск от ОЗД. В нея е предвиден план за работа с родителите, но практическото му прилагане остава ограничено, тъй като водещата ДСП/ОЗД по адрес на детето често е далеч от адреса на родителите, за които отговаря друга ДСП.

Оценка 2011: Среден 3
Къде
: Национален план за действие за реформа в институционалната грижа за деца в Р България 2008-2011 г. Оперативна цел 2: Промяна на модела на институционална грижа за деца към грижа от семеен тип чрез реформиране на специализираните институции. Мярка 1: Въвеждане и утвърждаване на социални услуги – резидентен тип
Срок: 2009–2011 г.
Отговорна институция: Кметове на общини, областни управители, АСП, ДАЗД, МОМН
Индикатори: Приета и утвърдена актуализирана методика за управление на случая

Новини от офиса на НМД

НМД вече наброява 103 организации

НМД вече наброява 103 организации

Национална мрежа за децата има удоволствието да поздрави с „Добре дошли” най-новите си три члена – фондация „Здравни проблеми на малцинствата”, гр. София, сдружение „Евроинтеграция”, гр. Варна, и Amici dei Bambini, клон България. Трите организации бяха приети като пълноправни членове на Мрежата на разширеното заседание на Управителния съвет, което се проведе на 22 и 23 март в Добрич. Заседанието беше открито от зам.кмета на община Добрич г-жа Камелия Койчева.

НМД участва в среща на доброволците от Корпуса на мира

НМД участва в среща на доброволците от Корпуса на мира в България, която се проведе в Сливен между 28 и 29 март. Главен фокус на работата беше представянето на различни видове материали и ресурси за работа, създадени през последните 15 години от доброволците, работили в училища, граждански организации и общини. В срещата участваха доброволци от Корпуса на мира и представители на граждански организации и институции на национално и местно ниво, които могат да станат ползватели и бъдещи разпространители на наследството на Корпуса на мира в България. НМД беше отличена като организация, която се ползва с доверието на всички участници в това отношение.

Укрепване и повишаване на организационния капацитет

От 28 до 31 март в с. Войводиново, Пловдивско,  се проведе обучението на втората група за стратегическо и организационно планиране по програма „УРОК – Укрепване и повишаване на организационния капацитет”. Програмата подкрепя 23 организации-членове на Мрежата в развитието на техния организационен капацитет. Освен самото обучение, което обхваща теми като стратегическо и организационно планиране, външни комуникации, застъпничество и работа в екип, участниците имаха и възможността да се запознаят с работата на доброволците от НАРД за предоставянето на социални услуги, както и да вземат участие в „панаир на организациите”, по време на който всяка организация представи своята работа.  След първоначалното обучение всяка организация може да ползва подкрепа и консултации при развиването на своя стратегия или план в сфера, в която има потребност. Организациите ще могат да участват и в стажове, по време на които да посетят други организации и да обменят опит с тях.

Кой спечели "Проект на годината 2011:?

Национална мрежа за децата присъства на  наградите „Проект на годината 2011” за неправителствени организации, работещи в социалната сфера, организирани от Фондация Лале. Победителите в конкурса тази година станаха известни на официална церемония на 29 март в Камерна зала „България”.От общо 31 кандидатствали проекта бяха отличени 3:

Сред победителите отличиха Проект „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания” на Фондация „Карин дом” от Варна, член на НМД. Повече информация за събитието можете да намерите тук.

Институции и деца в България

Ръст на детската престъпност в София

Ръст на детската престъпност в София
За 2011 г. са регистрирани 971 престъпления, извършени от 785 малолетни и непълнолетни

Ръст бележи детската престъпност в София. Увеличава се участието на малолетни и непълнолетни в убийства, домови кражби, палежи, наркотици и тежки телесни повреди. Цялата новина можете да видите тук.

Нова методика ще профилира кризисните центрове за деца

Кризисните центрове за деца вече ще бъдат профилирани според кризисната ситуация, в която е попаднало детето, и необходимостта от конкретна подкрепа.

На 23.03.2012 г. вр. и. д. председател на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов утвърдиха Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга „кризисен център”. Вижте повече тук.

Общината определи стипендии за талантливи деца от Сливен

Носител на годишната стипендия „Хаджи Mина Пашов” ще бъде дванайсетокласникът от ПМГ „Добри Чинтулов” Петър Каразапрянов. Предложението ще бъде гласувано на сесията на Общинския съвет в четвъртък. Петър е отличен в няколко международни олимпиади по химия. Само преди ден той се върна от Варна с лауреатско звание от националния кръг на олимпиадата по химия.

Стипендията „Хаджи Мина Пашов” е в размер 2700 лева. Средствата се отпускат по общинската програма за финансово стимулиране на талантливи деца и младежи от Сливен. Цялата новина можете да видите тук.

Децата и семействата в медиите

Типичното българско семейство вече е с едно дете

Типичното българско семейство вече е с едно дете
Многодетни у нас са 56 017 семейства, или едва 4,3% от всички семейства с деца

Данните от последните преброявания на населението показват, че типичното семейство в България е с едно дете, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Броят на семействата с едно дете нараства между преброяванията и към 1 февруари 2011 г. те са 829 161 – 63,3% от всички семейства с деца. През същия период абсолютно и относително намалява броят на семействата с две, три и повече деца.При последното преброяване многодетни (с три и повече деца) са 56 017 семейства, или едва 4,3% от всички  семейства с деца...Цялата статия можете да видите тук.

Деца събират пари за болно момиче

Ученици от няколко пловдивски училища се включиха в инициативата за помощ на 16-годишно момиче от Пловдив.

Диляна съвсем скоро е останала пълен сирак. Тя страда от болестта на Хочкин – злокачествено заболяване на лимфните възли и трябва спешно да се лекува. Лечението включва радиотерапия и химиотерапия или трансплантация на костен мозък, съобщи радио Пловдив. Цялата новина можете да видите тук.

За чалгата като култура, която възпитава едно българско училище във Видин

Беше ли нужно Видин да се „прочуе” навред в страната с играещи под звуците на изпълявана от чалга иконата Азис песен, та отново да стане дума за нивото на родното образование – умишлено не слагам въпросителна в края на изречението, тъй като питането, за съжаление, е повече от риторично…

И няма как да е друго, тъй като въпросният недопустим прецедент деца да играят под звуците на една, меко казано, спорна музика, е резултат от една наистина извънкласна форма, но и е безпорно, че тя се реализира и е част от учебната програма на едно българско училище във Видин, макар в него да учат само ромски деца. Цялата статия можете да видите тук.

Една трета от малтретираните деца от Варненско – жертва на сексуално насилие

24 деца от Варненска област са станали жертва на насилие през изминалата година, съобщиха от Регионалната дирекция за социално подпомагане. 9 от случаите са за упражнено сексуално насилие или блудство спрямо детето, 6 касаят физическо малтретиране, 5 – психически тормоз, а две деца са били неглижирани от родителите си. С цел проституция две подрастващи са станали жертва на трафик, а в други два случая те са използвани за просия от семействата си. Цялата новина можете да видите тук.

Политики за деца в Европа

Европейската комисия стартира специален уебсайт за деца и млади хора „Детски кът”

Европейската комисия стартира специален уебсайт за деца и млади хора „Детски кът”

Още в началото на 2012 година ЕК стартира уебсайт за деца, посветен на ЕС - „Детски кът” - http://europa.eu/kids-corner/ . Деца от цяла Европа и други страни имат Интернет достъп до игри, викторини и информация за ЕС и за различните страни, в които те живеят. С този нов уебсайт ЕС за първи път предлага на малките европейски граждани както информация за функционирането си, така и за техните права - по начин, по който децата да могат да ги възприемат. Повече информация можете да намерите тук.

Европейската платформа за приобщаване на ромите

На 22 март в Брюксел се състоя извънредното заседание на Европейската платформа за приобщаване на ромите. Заседанието е част от програмата  на   изпълнение на националните стратегии на държавите членки за интеграция на ромите.

На срещата група експерти проведоха дебат, фокусиран върху проследяването на стратегиите, участието на заинтересованите страни и използването на структурните фондове във връзка с приобщаването на ромите. Въпросът относно положението на ромските деца бе повдигнат няколко път, макар и слабо представен.

За повече информация: jana.hainsworth@eurochild.org

Европейската година на активният живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

 2012 година е  Европейската година на активният живот на възрастните хора и солидарността между поколенията . В тази връзка на сайта  http://www.historypin.com/gats/bg/ можете да намерите специални материали, предназначени за учители и хора, които работят с деца и младежи. До скоро материалите бяха само на английски език, но благодарение на Фондация Лале текстовете вече са достъпни и на български.

Новини от членовете и от други организации

Национална кръгла маса за детското четене

Национална кръгла маса за детското четене

На 30 март в Столична библиотека се състоя „Национална кръгла маса за детското четене“. Инициативата се проведе под патронажа на столичния кмет Йорданка Фандъкова и е част от националната кампания на Столична библиотека и детския портал Az-deteto.bg „Забавното лятно четене“. Вижте повече тук.

Движение на българските майки изграждат център за подкрепа на деца , лишени от родителска грижа

Движението на българските майки/ДБМ/ е организация от родители, обединили се около идеята за помощ и взаимопомощ при правилното отглеждане и възпитание на децата в България и гарантиране на благосъстоянието им.
Движението на българските майки насочи своите усилия към изграждане на Мобилен център за консултиране и социално-психологическа подкрепа на деца и младежи лишени от родителски грижи и настанени или напуснали институциите за деца без родителска грижа. Вижте тук   повече информация за ДБМ, както и за  благотворителните пролетни инициативи на организацията..

Сдружение "Усмивка" на "Борса на проекти и идеи"

На 28.03.2012г от 17.00 часа в Морско казино гр. Бургас се проведе "Борса на проекти и идеи" организирана от Фондация "Лале". На борсата участваха много неправителствени организации. Бяха подписани 53 сделки. Сдружение "УСМИВКА" с председател на УС г-жа Митка Георгиева успя да сключи 12 сделки , с което спечели наградата на Фондация "Лале".

Новини от Екомисия 21 век

Информационна среща

На 27 март 2012г. в залата на Областна администрация Ловеч сдружение „Екомисия 21 век“ проведе информационна среща  с младежки работници.На нея бяха представени услугите по проект „Младежки информационно-консултантски център Ловеч“.Повече можете да видите тук.

МИКЦ Ловеч учи младежи как се пише вестник

На 29  март  Младежки информационно-консултантски център Ловеч, към сдружение “Екомисия 21 век”, обучи младежи как да пишат училищен вестник. Лектор на обучението беше г-н Цветан Тодоров, главен редактор на вестник Народен глас. Вижте тук.

Часът на Земята в Ловеч

73 български града, сред които и Ловеч се включиха в тазгодишната кампания на WWF/Световния фонд за дивата природа "Часът на Земята 2012". Те угасиха символично осветлението на известни сгради и паметници за един час между 20.30 и 21.30 в знак на подкрепа за усилията за справяне с климатичните промени.

Часът на Земята бе отбелязан в Ловеч със спиране на осветлението на административни сгради в централ7ната градска част и с организираното от сдружение “Екомисия 21 век” събитие за създаване на символа на кампанията от свещи. Вижте повече тук.

Възможности за финансиране и младежки конкурси

Програма за малки грантове на Фондация Лале

Краен срок: текущ
Програмата за малки грантове е отворена за неправителствени организации и е основно насочена към местни организации, работещи в малките населени места. Целта на програмата е да насърчи участието на хората от местната общност в инициативи и дейности. Вижте тук.

Грантове на SIDA за демократизация и свобода на изразяване

Краен срок: 15 април 2012 г.
Правителството на Швеция продължава своята специална инициатива за демокрация и свобода на изразяване, стартирала през 2009 г. Целта на инициативата е в подкрепа на работещите за промяна - индивиди, групи и организации на гражданското общество, които работят за демократизация и свободата на изразяване.

Вижте повече тук.

Програма „Младежта в действие“ - Действие 3.2 - „Младежта в света“: сътрудничество със страни, различни от съседните на Европейския съюз

Краен срок: 15 май 2012

Ще бъдат предпочетени проектите, които най-добре отразяват следните приоритети:
- участие на младите хора; - културно многообразие,
- европейско гражданство; - включване на млади хора с по-малко възможности.

Вижте повече тук.