Изтегли като PDF

Тема на броя

Новини

Детска бедност и благосъстояние

Детска бедност и благосъстояние

Какво се случва?
Детската бедност е феномен, който може лесно да бъде разпознат – децата изпитват лишения като липса на материални условия, жилища или услуги. Много често се срещат изключване, нарушаване на правата и безопасността им. Детската бедност в България е с най-високите нива в Европа и често се върти в поколенчески кръг на отделни семейства и общности. Данните на Евростат за 2009 г. показват, че България има третия по големина (след Румъния и Латвия) показател за „риск от бедност” във възрастта под 18 год. в ЕС. У нас равнището на децата, живеещи в риск от бедност през 2009 г., е било 24.9% на фона на 19.9% средно равнище за страните от ЕС18. През април 2011 г. беше публикувано голямо изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), посветено на темата за благосъстоянието на семействата19. Според данните на ОИСР20 равнището на детската бедност в България в периода около 2005–2009 г. е 21.4%, като този показател за ЕС е 12.2%, а за страните от ОИСР – 12.8%. По данни на НСИ за 2008 г. относителният дял на бедните сред всички деца е 24.9%, докато същият показател общо за страната е 21.8%.21


Данните ярко демонстрират особената уязвимост на децата по отношение на бедността и значителното изоставане на страната ни в това отношение. Върху бедността на децата се отразяват множество фактори, като равнище на бедността в домакинствата, брой деца в семейството, състав на семейството. Всичко това прави намаляването на равнището на бедност сред домакинствата с деца основен и много важен ангажимент, чието изпълнение би имало положителен ефект върху всички останали сфери на детското развитие.


Рискът от бедност е особено силен за многодетните семейства и при домакинствата, в които никой не работи и има деца, които са зависими от грижите на възрастните. По отношение на семействата с деца колкото повече деца се включват в състава на домакинството – толкова повече расте и равнището на бедност, като при семействата с три и повече деца бедни са три от четири семейства.

Вижте повече в БЕЛЕЖНИК 2011 на 16 стр.

Акценти

Детската бедност в България е с най-високите нива в Европа и често тя се върти в поколенчески кръг на отделни семейства и общности. Данните на Евростат за 2009 г. сочат, че България има третия по големина (след Румъния и Латвия) показател за „риск от бедност” във възрастта под 18 г. в Европейския съюз.

Ангажимент 1

„Намалено равнище на бедност сред домакинствата с деца (цели на хилядолетието – среден месечен доход – 280 евро, дял на бедното население – 15%, праг на бедността – 170 евро)”

Напредък:

През 2011 г. няма развитие по осъществяването на ангажимента, напротив – държавната политика продължава да поддържа критични нива на бедността сред домакинствата с деца.
 

Оценка 2011:  Слаб 2

Къде: Национална стратегия за детето 2008-2018

Срок: 2018г.

Новини от офиса на НМД

Позиция на НМД относно Закона за доброволчеството

Позиция на НМД относно Закона за доброволчеството

На 21 март Мария Брестничка взе участие в среща на работната група по проекта на Закон за доброволчеството, на която НМД е член.Позицията на НМД като цяло е за подкрепа на закона, но засяга и ключови въпроси като включването на т.нар. „доброволческа книжка”, възможността за социално осигуряване на доброволците... цялата новина можете да видите тук.

УРОК във Войводиново

От 28 до 31 март ще се проведе обучението на втората група за развитие на организационния капацитет по програма УРОК. Представители на 11 организации от цялата страна ще се съберат в с. Войводиново до Пловдив, за да участват в програмата. Тя включва теми като стратегическо и организационно планиране, връзки с обществеността, застъпничество и др. След края на обучението всяка организация ще разработи собствена стратегия и ще има възможност да посети други организации в Мрежата.

НМД делегация от представители на общини направи работно посещение в департамент Нор

От 23 до 26 март по инициатива на НМД делегация от представители на общини направи работно посещение в департамент Нор, Франция. Вижте новината тук.

Как да гарантираме по-добра защита на децата от експлоатация

На 20 и 21 март в офиса на Национална мрежа за децата гостуваха представители на албанската Национална агенция за закрила на детето, Save the Children Albania и Terre des hommes. Целта на посещението е запознаване с българската система за закрила на детето и споделяне на опита и добрите политики и практики в страната ни. Посещението се организира в рамките на международния проект МАРИО. Вижте цялата новина тук.

НМД представи проблемите при деинституционализацията пред генералния секретар на ЕК

На 23 март Георги Богданов се срещна с генералния секретар на Европейската комисия в Брюксел, г-жа Катрин Дей. На срещата изпълнителният директор на НМД представи сериозните опасности при реализацията на проектите по деинституционализация, изпълнявани от българското правителство, и по-специално проблемите при затварянето на големите домове за деца. Вижте цялата новина тук.

Закрила на децата в ЧИС

На 21- 22 март Георги Богданов взе участие в 38-то заседания на Комисията по култура, образование и социални въпроси на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС). Мероприятието се проведе в София, Резиденция „Бояна”. Основната тема, която бе разисквана от участниците, бе „Закрилата на децата в държавите членки на ЧИС: оценка на неотдавнашни събития”.

Институции и деца в България

Лимитът за лечението на деца в чужбина ще отпадне около 10 април

Лимитът за лечението на деца в чужбина ще отпадне около 10 април

Около 10 април ще отпадне таванът при отпускането на средства за лечението на българчета чрез Фонда за лечение на деца – това съобщи новият здравен министър Десислава Атанасова. Тя е подписала документ, с което се предлага отпадането на лимита от 180 хиляди лева за всяко болно дете. Освен това Атанасова е поискала да се дадат още 5 милиона лева за фонда от Министерство на финансите. Цялата новина вижте тук.

Удължава се срокът за избор на трима национални консултанти по деинституционализация и управление на промяната по проект "ПОСОКА: семейство"

До 10 април 2012 г. се удължава срокът за избор на трима национални консултанти за деца от 0 до 3 години по психично здраве, по оценка на потребностите и по неонатологични грижи. Повече информация може да намерите тук.
 

219 760 лица и семейства получиха помощ за отопление

Броят на отпуснатите целеви помощи за отопление за сезон 2011-2012 г. е 219 760, сочи окончателната справка на Агенцията за социално подпомагане. Помощта се изплаща на два транша – до края на декември 2011 г. за месеците ноември и декември и до 31 януари 2012 г. за месеците януари, февруари и март. За лицата и семействата, ползващи отопление с топлоенергия, помощта се превежда ежемесечно на топлофикационните дружества. Цялата новина вижте тук.

Децата и семействата в медиите

X Factor за математици се проведе в България

X Factor за математици се проведе в България

EuroMATH е международна математическа конференция, която се проведе в София между 21 и 25 март.Конференцията дава възможност на ученици между 12-18 години да представят своите виждания относно разбирането на математиката и нейното приложение в живота. Целта на организаторите е не просто да съберат голям брой математици, а да накарат младите таланти да разказват и представят науката пред останалите по един разбираем, лесен и достъпен начин. Цялата статия вижте тук.

Адекватни наказания за убийците на пътя искат родители на загинали деца

Адекватни наказания за убийците на пътя поискаха родители на деца, загинали в катастрофи. Те припомниха, че 93% от виновните шофьори на пътя се наказват с условни присъди и дори по-леки наказания, а при останалите 7% – ефективните присъди се дължат на рецидив. "Настояваме пешеходна пътека, на червен светофар, на тротоар и на спирка да е като утежняващи вината обстоятелства". Вижте цялата новина тук.
 

10 деца с проблемно поведение започват занимания по конна езда

Занимания по конна езда започват от тази седмица 10 деца и младежи с проблемно поведение и социална дезаптация, които посещават Центъра за деца на улицата към Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Вижт еповече тук.

Политики за деца в Европа

SOS Детски селища: Международен анализ на положението на младите хора, напускащи социални заведения

SOS Детски селища: Международен анализ на положението на младите хора, напускащи социални заведения

Тук можете да видите публикацията на SOS Детски селища относно положението на младите хора, напускащи социалните грижи. Изследването се отнася до 13 страни. В него са изтъкнати личните, социалните, правните и административните предизвикателство, пред които са поставени младежите, напускащи домовете. Анализът също така идентифицира слабостите в законодателството и практиката, като същевременно предоставя целеви препоръки.

90 млн. евро за програмата „Уилищен плод” 2012/2013

Разпределението на помощите на ЕС в рамките на схемата за плодове в училищата за учебната 2012/2013 година бе подкрепено от държавите членки в Управителния комитет на 6 март и ще бъде официално прието от Комисията през идните седмици.

Финансирането от ЕС в размер на 90 млн.евро ще бъде разпределено между 24-те участващи държави членки, както бе предложено от Комисията, въз основа на населението във всяка една страна на възраст между 6-10 годишна възраст, както и на нуждите, изразени от всяка участваща държава членка. Швеция, Финландия и Великобритания отново са избрали да не участват. Повече информация можете да намерите тук.
 

Какво е отношението на децата към кризата

Децата в Испания препоръчват на родителите да работят по-малко, да се усмихват повече и да се прегръщат и целуват. Това според децата е най-доброто средство за справяне с кризата, сочи проучване на общественото мнение.

Какво още показа изследването, направено сред 1200 деца на възраст между 6 и 12 години? Децата усещат, че родителите им са по-притеснени, в лошо настроение и отсъстват от вкъщи по-често, отколкото преди кризата. 40% от анкетираните деца споделят, че са чуват думата "криза" всеки ден. Вижте тук.
 

Новини от членовете и от други организации

Обучение за членове на НМД

Обучение за членове на НМД

Фондация „Социални практики в общността” и Национална Мрежа за Децата организират обучение на тема „Предотвратяване на рисковете, пред които са изправени децата, чиито родители са отишли да работят в чужбина“. Информация можете да намерите тук.

Третокласници от 20 ОУ „Тодор Минков” в София представиха свои драматизации по любими детски книги

Децата от 3 „б” клас на 20 ОУ „Тодор Минков” в София представиха на 23 март т.г. драматизации по любими литературни произведения, които изучават в часовете по извънкласно четене.Идеята за драматизации на детски книги е на класната ръководителка Галя Велкова. Тя разказа, че още от втори клас разделя децата на четири групи, на всяка група раздава книжки и очаква малчуганите сами да си изберат кое произведение да превърнат в малка театрална постановка.„Убедена съм, че този метод на преподаване е най-краткият път до навика да се четат книги и да се развива въображението на децата”, казва Галя Велкова. Цялата новина вижте тук.


 

Радиото "ДС-Доброволческа служба"

Радиото "ДС-Доброволческа служба" вече е онлайн. Радио "ДС" е част от проект "Фабрика за добри дела" към сдружение "Фокус-Европейски център за развитие"-гр. Пазарджик. Проектът е финансиран по Подпрограма 3 "Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи", Национална Програма за Младежта (2012-2015).Можете да го слушате тук и тук.

Заедно в час: ОБЯВА

Търсим динамичен човек с поне 3-годишен успешен опит преподаване в училище, който има силно желание да се развива и да учи, би се чувствал в свои води в работата с млади учители, има чудесни комуникативни, организационни и аналитични умения. И най-вече, човек, който би се ангажирал дълбоко с мисията ни - един ден всяко дете в България да има достъп до качествено образование. За повече информация: e.peeva@zaednovchas.bg

Future Friendly Медия те предизвиква: Направи си собствена медия!

Стани Future Friendly журналист на бъдещето, запознай се с хора от цяла България и посети едни от най-големите медии. Бъди част от истинските новини – тези, които вълнуват теб и хората, около теб всеки ден. Повече информация можете да намерите тук.

Курс за интерактивно преподаване и работа с деца

„Играя и работя с деца” е курс за инструктори за преподаване през игра, работа с деца, интерактивни методи, учене чрез преживяване и обучение сред природата. За шеста поредна година НЧ Бъдеще сега организира този курс. Записването продължава до края на месец март. Вижте повече тук.

Кръгла маса в рамките на Националната кампания „Престъпни ласки”

Кръгла маса по проблемите на сексуалната злоупотреба с деца проведоха Община Шумен и Комплекса за социални услуги за деца и семейства в града на 21 март, 2012 година. Форума бе част от Националната кампания „Престъпни ласки”, която Сдружение ИСДП реализира в България. Кампанията е организирана от фондация „Ничии деца” – Полша и се реализира в рамките на проекта „Детство без насилие”, финансиран от Международна фондация ОАК. Повече можете да прочетете тук.

Възможности за финансиране и младежки конкурси

Грантове на SIDA за демократизация и свобода на изразяване

Краен срок: 15 април 2012 г.
Правителството на Швеция продължава своята специална инициатива за демокрация и свобода на изразяване, стартирала през 2009 г. Целта на инициативата е в подкрепа на работещите за промяна - индивиди, групи и организации на гражданското общество, които работят за демократизация и свободата на изразяване.

Вижте повече тук.
 

Он-лайн обучение на младежи “Oрганизиране и провеждане на доброволческа инициатива”

Краен срок: 28 март 2012 г.
Сдружение "ГЛОУ" кани младежи на възраст 15-29 години от цялата страна да се включат в он-лайн обучение „Организиране и провеждане на доброволческа инициатива”, което ще се състои в периода 02 април - 01 май 2012
Вижте повече тук.
 

Програма „Младежта в действие“ - Действие 3.2 - „Младежта в света“: сътрудничество със страни, различни от съседните на Европейския съюз

Краен срок: 15 май 2012

Ще бъдат предпочетени проектите, които най-добре отразяват следните приоритети:
1) Постоянни приоритети на програмата „Младежта в действие“:
- участие на младите хора,
- културно многообразие,
- европейско гражданство,
- включване на млади хора с по-малко възможности.

2) Годишни приоритети на програмата „Младежта в действие“:
- младежка безработица, бедност и маргинализация,
- дух на инициатива, творчество, предприемачество и пригодност за заетост,

Вижте повече тук.