Изтегли като PDF

Тема на броя

Новини

Психично здраве

Психично здраве

 В следващите броеве на електронния бюлетин на Национална мрежа за децата ще Ви представим различни акценти от „БЕЛЕЖНИК 2011: Оценки на изпълнението на държавните ангажименти към децата на България”. Темата тази седмица е Психичното здраве.

 

Какво се случва?
Психичното здраве е неделима и съществена част от здравето. Нивото на психично здраве на индивида се определя от многобройни социални, психологични и биологични фактори, които влияят през целия живот.


В дългосрочен план психичното здраве се формира още в ранните години на живота. Установено е, че около 50% от психичните нарушения се проявяват по време на пубертета. При почти 20% от младите хора се идентифицират психични проблеми, като честотата им в групите на подрастващите в неравностойно положение е по-висока. Тези проблеми се изразяват в депресия, промяна в настроението, използване на забранени субстанции, склонност към самоубийство, нарушения в храненето и др.
 

В Политиката за психично здраве на Република България 2004–2012 г. и съпътстващия Национален план за действие не фигурира нито една задача, свързана с психичното здраве на децата, въпреки че здравето на децата, промоцията на здраве и профилактиката на болестите при тях са залегнали като приоритет в редица документи на МЗ. Такава е и ситуацията в целите на Министерството на здравеопазването за 2010 и 2011 г.95 В тях не е залегнала нито една задача, свързана с психичното здраве на децата. В Националните цели на МЗ за 2010 г. в изпълнение на Политиката за психично здраве на Република България 2004–2012 г. и съпътстващия Национален план за действие е залегнала една-единствена цел – „Деинституционализация чрез намаляване на дълготрайната болнична изолация на хората с психични разстройства, съкращаване на болничния престой, интегриране и грижа за тези пациенти в дневни центрове и защитени жилища, както и насочване към извънболнично лечение”. В отчета на МЗ е отбелязано, че поради липса на финансови средства не са реализирани дейности от Националния план. Това показва, че психичното здраве не е приоритет в работата на здравната система, какво остава за психичното здраве на децата...


Подобно е положението и по отношение на борбата с наркотиците. Въпреки приетата Национална стратегия за борба с наркотиците 2009–2013 г.96 на този етап липсват достатъчно центрове и други форми на услуги в подкрепа на децата, употребяващи наркотици, и техните семейства. Съществуващите услуги се предоставят предимно от неправителствени организации. В същото време превантивната дейност е разпокъсана.
 

Вижте повече в БЕЛЕЖНИК 2011 на стр. 53

Ангажименти

Ангажимент 1
„Планиране на специализирани услуги, свързани с психичното здраве на децата и юношите, които имат потребност от подкрепа при прехода от дългосрочни институционализирани грижи към живот в обществото”
Ангажимент 2
„Развита мрежа за психиатрична помощ за деца в цялата страна”
Ангажимент 3
„Въведени програми за психично здравно благополучие на децата, включително превантивни програми от грижи за деца с психични разстройства и техните семейства”

Напредък: Няма напредък. Изпълнението на ангажиментите не е стартирало.
 

Оценка 2011: Слаб 2

Къде: Национална програма за детето 2011 г, Оптимизиране и повишаване качеството и достъпа до здравни услуги на децата

Срок: 2011 г
.
Отговорна институция: ДАЗД, МЗ

Индикатори: Предложена система на здравеопазването, която да се отзовава на потребността от специализирани услуги за психично здраве
 

Новини от офиса на НМД

НМД помогна на 112 000 деца

НМД помогна на 112 000 деца

През 2011 година Национална мрежа за децата е достигнала до 112 453 деца и 13 639 семейства. Обучени са 7 637 професионалисти, работещи с деца и семейства. В сравнение с миналата година, Мрежата е обхванала почти двойно повече деца (58 163 деца за 2010 г.). Това се дължи както на нарасналия брой на организациите-членове, така и на по-големия брой на децата, до които те достигат.

От началото на 2012г. Национална мрежа за децата обединява 100 члена. 22 от тях бяха приети само през изминалата година. Мрежата продължава да се разраства организациите от нея работят с деца от всякакви групи във всички региони на страната.
 

Институции и деца в България

На изчезване ли са ресурсните учители?

На изчезване ли са ресурсните учители?

Нараства тревогата сред ресурсните учители, които се грижат за децата със специални потребности. Промените в Закона за образованието предвиждат издръжката на специализираните центрове да се поеме от общинските бюджети, което е непосилна дейност за по-малките населени места. Това може да доведе до намаляване на ресурсните учители. Вижте повече тук.

Говорещи програми за деца със зрителни проблеми в Монтана

Говорещи програми за деца със зрителни увреждания са инсталирани в компютрите в 5-то СОУ в Монтана и в ПМГ-Видин, съобщиха от ръководството на монтанското училище.Програмите са закупени по проекта „За едно достъпно, неограничено образование„, който се изпълнява от двете училища и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на ЕС. Цялата новина можете да прочетете тук.

8,7 млн. евро отиват за домове за деца без родителска грижа

8,7 млн. евро ще бъдат отделени за изграждане на защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип, дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция, съобщават от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Вижте цялата новина тук.

Децата и семействата в медиите

Сдружение „Усмивка“ помага с музика на деца аутисти

Сдружение „Усмивка“ Бургас организира провеждането на демонстрация ритъм барабанна терапия за деца от аутистичния спектър в морския град и региона. Тя е по повод Световния ден на хората с аутизъм и ще се проведе на 3 април 2012 г. Цялата новина можете да прочетете тук.

130 години от откриването на първата детска градина в България

„130 години от откриването на първата детска градина в България“ще бъдат отбелязани тази седмица в Габрово. Инициативите започват днес с откриване във фоайето на Ритуална зала – Община Габрово на ретроспективна фотоизложба на детските заведения. Вижте повече тук.

Децата на Разград спасяват децата на Уганда

Тийнейджъри от Разград първи се обявиха за съпричастни към жертвите на Джозеф Кони. Лидерът на Божията армия за съпротивление в Уганда се издирва от Международния съд в Хага, той е създал армия от деца, които насилват местното население. Десетокласниците от Езиковата гимназия в Разград Виктор Митрев и Петър Петров са инициатори на фейсбук страница, която зове и българите да се включат в международната борба срещу терориста. Повече информация можете да намерите тук.

Политики за деца в Европа

Обединеното кралство: Младите гласове трябва да бъдат чути

Обединеното кралство: Младите гласове трябва да бъдат чути

Младите гласове трябва да бъдат изслушвани при вземането на решения относно предоставянето на услуги, свързани с младежите. Местните власти трябва да вземат предвид гледните точки на младите хора, пише в проекторевизираното ръководство, публикувано от Министерство на образованието (Обединеното кралство). Вижте повече тук.

Детските права и бизнес принципите

Отстояването на правата на децата отбеляза своя напредък на 12 март в Лондон със стартирането на проекта Детските права и бизнес принципите. На този ден UNICEF, The Global Compact и Save the Children организираха група от: бизнес професионалисти, застъпници на правата на децата и представители на академичните среди. В рамките на един ден те проведоха дискусии и дебати относно Принципите, които целят да ангажират бизнеса активно с детските права. Вижте повече тук.

Награди за електронно включване 2012

Основани от Европейската комисия, наградите „ е -Включване” отбелязват творческите начини за подпомагане на хората, които за първи път посещават он-лайн средата. Наградите за електронното включване са отворени за организации в обществения, бизнес и доброволческия сектор, както и за представители на гражданското общество.Крайният срок е в петък, 4 май 2012 г. Вижте повече тук и тук.


 

Новини от членовете и от други организации

Иновативното обучение по финансова грамотност „Планирай бъдещето си”

В периода ноември 2011 – февруари 2012 Хабитат България организира три обучения в рамките на проекта „Достоен дом за достоен живот”, осъществен в сътрудничество с Фондация „ Рома-Лом”. Целта на обучението е да се дадат практически умения на семейства от местната общност, с помощта на които те да се справят с реални житейски ситуации. Вижте повече информация тук.

Забавното четене

Българският детски портал Az-deteto.bg и Столична библиотека са си поставили за цел да проведат мащабна лятна кампания за насърчаване на детското четене с реално измерими резултати и попълване на онлайн читателски дневник. Кампанията ще протече през месеците на лятната ваканция на учениците – 1 юни – 15 септември 2011 г. Вижте повече тук.

Вода в голямото междучасие

На 22 март, Световния ден на водата, от 15:30 часа във фоайето на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” в София ще бъде даден старт на програмата „Вода в голямото междучасие”. Тя е инициатива на Българския национален воден съвет.  Вижте повече информация тук.

СНЦ "Верният настойник" спечели първият си европейски проект

СНЦ "Верният настойник" спечели първият си европейски проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ,"Вземи живота си в свои ръце". Договорът беше подписан тази седмица, и се очаква проекта да стартира през месец април. Цялата новина вижте тук.

Сдружение „Екомисия 21 век“ стратира кампания „Дари надежда“

 „Екомисия 21 век“ организира кампания за събиране на дрехи, играчки, памперси, чаршафи за Детското отделение в МБАЛ "Професор д-р Параскев Стоянов", Ловеч. В инициативата  могат да участват всички желаещи.Събирането на даренията ще се състои в офиса на сдружението всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа – гр. Ловеч, кв. Вароша, ул. „Г. Бенковски“ №1 / до детска градина „Маря Сиркова“/. Срок на събиране:18 май. За повече информация тел: 068/603834

Новини от Карин дом

Карин дом обединява специалисти по ранна интервенция. На 12.03.2012г. доц Бозов, заместник кмет на Община Варна, откри заключителната конференция, организирана от Фондация Карин дом по проект “Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности”. Вижте повече тук.

Фондация „Карин Дом” и Societe Generale Експресбанк стартират национална програма „Подкрепи семейство в ранна интервенция” за 2012 г.Програмата, която е насочена към подкрепа на родители с деца с увреждане или риск от развитие на увреждане, ще подпомогне родителите на бебета и малки деца (от 0 до 4 години). Вижте повече тук.
 

Първи стъпки на 11 години

За повечето хора това е само ден от календара, но за Венца от Розовата къща (Центъра за настаняване от семеен тип в град Русе, управляван като част от Комплекса за социални услуги от СНЦ “Еквилибриум”, в партньорство Клуб “Отворено общество – Русе”) 17 февруари  е нейният единадесети рожден ден. Но не просто рожден ден, а ден, в който тя, здраво хваната за старшата медицинска сестра, прави първите си стъпки. Цялата история можете да видите тук.
 

Възможности за финансиране и младежки конкурси

LIFE+ Покана за представяне на предложения 2012 г.

Краен срок: 26 септември 2012 г. Отнася се до: Политика и управление на околната среда, Природа и биологично разнообразие. Информация можете да намерите тук.

Още възможности за финансиране

Вижте тук. и тук.