Изтегли като PDF

Тема на броя

Новини

Училищно образование (достъп, обхват, качество)

Училищно образование (достъп, обхват, качество)

В следващите броеве на електронния бюлетин на Национална мрежа за децата ще Ви представим различни акценти от „БЕЛЕЖНИК 2011: Оценки на изпълнението на държавните ангажименти към децата на България”. Темата тази седмица е Училищното образование, а оценката, която е получило е Среден (3 - ).

Ангажимент 1: „Постигане до 2015 г. на 100% обхващане
на децата в начален етап на образование, 95% в прогимназиален етап на основно образование; 90%
ниво на завършено средно образование”

Напредък: Не само че сме твърде далеч от определената за 2015 г. цел, но е налице и тенденция на движение в противоположна на целта посока.

Къде: Цели на хилядолетието за развитие за България. Цел 2: Подобряване на образованието
Срок: 2015 г.

Какво се случва?
Този ангажимент е важна част от ангажиментите на правителствата на 197 държави към устойчивото развитие на човечеството през 21-ви век. Изпълнението му изисква пълноценна междусекторна политика за децата с два ключови елемента – надеждни данни и реална координация между твърде различни сектори на публичната политика: система за гражданска и за адресна регистрация, местни власти, система закрила на детето, образователна система, здравеопазване, семейно подпомагане и публични финанси.
 

Настоящото правителство изпитва същите трудности като предшествениците си да създаде и приложи пълноценни и ефикасни междусекторни политики. По тази причина актуалното състояние на обхващането на децата в задължителното образование не изненадва.

Ясно очертаната тенденция за влошаване на показателя, който от 2008 г. досега е под нивото от 2001 г., откогато датира поетият ангажимент, и намалява прогресивно, е изключително сериозна причина за цялостна оценка и преразглеждане на политиките и мерките за обхващане на децата в образователната система. Институциите, осигуряващи достъпа до образование на българските деца, функционират в условията на липса на актуална информация или работят със силно различаваща се информация поради различия в методиките на нейното събиране. Няма техническа причина тези институции да продължат да планират, осъществяват и измерват ефекта от действията си в такива усло-
вия.


Разпределението на отговорностите по обхващането на децата в образование е неясно и с неадекватни правомощия за участващите страни. В момента това са местните власти, училищата/други институции за деца и родители. Необходимо е да има ясна процедура за изпълнение на отговорностите по обхващане на децата. Процедурата следва да бъде понятна на всеки от актьорите в процеса и да определя ясен център на отговорността за инициираното на мерки и политики на национално ниво за подобряване на
обхващането.

Необходимо е да се постигне ясна, непротиворечива и лесно приложима в огромните мащаби на образователната система процедура за изпълнение на отговорностите по обхващане на децата.

 

 

Вижте повече в БЕЛЕЖНИК 2011 на 66 страница.

НМД: Да създадем нови, гъвкави възможности за учене на децата

СТАНОВИЩЕ

на Национална мрежа за децата

по проекта на Закон за предучилищното и училищното образование

Националната мрежа за децата (НМД) приветства усилията на министерството на образованието младежта и науката за промяна на политиката и за усъвършенстване на училищното и предучилищно образование с предлагания законопроект. Ние като гражданска организация участвахме в консултативния процес по изготвяне на Концепцията за Закона за предучилищното и училищното образование и на текстовете на проекта на закон.

Ние – гражданските организации от Мрежата за децата – проведохме свои дискусии сред нашите членове в които участваха над 150 представители от страната. Настоящото становище е съгласувано с членовете на мрежата и следва политиката на тематичната работна група „Образование” на Националната мрежа за децата.

Като цяло ние подкрепяме предлагания законопроект за училищно и предучилищно образование и изразяваме удовлетвореността си, че Министерството на образованието, младежта и науката е отразило нашите основни предложения, а именно:

1. Определяне на срок за закриване или преобразуване на седмичните детски градини и детските градини за деца със СОП в детски градини, в обединени детски заведения или в центрове за работа с деца.

2. Определяне на срок за трансформиране на СПИ и ВУИ: ВУИ – в алтернативни места за лишаване от свобода на деца над 14 г., СПИ – в центрове за работа с деца с трудности в поведението.

3. Създаване на Центрове за работа с деца и ученици, на общинско, областно или на регионално ниво, в зависимост от местните потребности, които:

 Цялото становище можете да видите тук.

Новини от офиса на НМД

Нов член на екипа на НМД

Нов член на екипа на НМД

Официално казваме: "Ани, добре дошла в екипа на НМД!".

Ана Коларова е завършила социални дейности в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2001 година работи в SOS Детски селища България като участва в създаването на SOS Младежките домове в София. След 6 години се присъединява към екипа по комуникации и набиране на средства на организацията. В последните години разгръща опита си в корпоративния сектор, където работи в маркетинг отделите на международни и развиващи се български марки. От март 2012 приема предизвикателството да стартира организирането на набиране на средства за НМД. За контакти: ana.kolarova@nmd.bg

Управителен съвет на НМД

На 22 и 23 март в Добрич ще се проведе разширено заседание на Управителния съвет на Национална мрежа за децата. За участие освен членовете на Управителния и Контролния съвет са поканени 20 организации -  всички членове на Мрежата от североизточния регион . На срещата ще бъдат обсъдени важни за Мрежата въпроси като стратегията на НМД за периода 2013-2015, работата с държавните институции, наградите „Златна ябълка”, Общото събрание на Мрежата през юни и др. Очакваме след тази среща на УС членовете на НМД да станат повече от 100 - ще бъдат разгледани нови кандидатури за членство.

Институции и деца в България

Започва целодневно обучение на третокласниците в София

Започва целодневно обучение на третокласниците в София

През учебната 2012-2013 година всички третокласници в София ще учат целодневно, а общината ще получи целева субсидия за това. Това съобщи заместник-кметът по образованието и културата Тодор Чобанов, цитиран от БНР. Проектозаконът за предучилищното и училищното образование предвижда поетапно въвеждане на целодневно обучение и за учениците до 7 клас. Вижте цялата новина тук.

Двойно повече обаждания на телефон 116 111 в сравнение с януари 2011 г.

8 630 обаждания са постъпили на Националната телефонна линия за деца през януари. В сравнение с януари 2011 г. позвъняванията са се увеличили двойно.
Проведените консултации през първия месец на тази година са 1381. Основните проблеми, за които децата звънят на националния телефон, продължават да бъдат свързани с любовни и романтични връзки. Вижте повече тук.
 

Проект „ПОСОКА: семейство“

Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА:семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.10 „Шанс за щастливо бъдеще”.Проектът е с продължителност 32 месеца и общата стойност 1 972 503,62лв. Конкретен бенефициент по проекта е МЗ. Обща цел на проекта е подготовката за преструктуриране на Домовете за Медико-Социални Грижи за Деца. Вижте повече тук.

Децата и семействата в медиите

Все повече деца имат проблеми с говора

Все повече деца имат проблеми с говора

Увеличава се броят на децата с тежки комуникативни нарушения.Това съобщи директорът на Логопедичен център-Варна Лиляна Лазарова-Янева, цитирана от БНР. 20,5 процента от децата в предучилищна възраст и 14 процента от начална училищна възраст имат проблеми с говора. Вижте тук.

БХК: Насилието над родилките в българските болници продължава

Има нужда от спешни реформи и изцяло нов тип грижа за бременната и раждащата жена. За това настояха от Българския хелзинкски комитет, Асоциацията на българските дули и сдружение „Естествено“ в навечерието на Международния ден на жената, по време на специална пресконференция в София, съобщиха от БХК. Вижте цялата новина тук.

Деца от социални домове представя ревю на ръчно изработени етно костюми

Проектът „Прегърни ме“, в който деца от социални домове се обучават на рисуване и други художествено-артични умения, представя ревю на ръчно изработени етно костюми и дамски облекла. Ревюто бе под формата на мини-спектакъл, представен от студенти от Нов Български Университет. Вижте тук.

Политики за деца в Европа

Великобритания: Промени в политиките за осиновяване

Великобритания: Промени в политиките за осиновяване

Майкъл Гоув, министър на образованието във Великобритания, изнесе реч, в която обяви нов план за действие относно осиновяването, който трябва да бъде пуснат в действи следващия месец. Той трябва да ускори осиновявителния процес и да гарантира, че децата биват премествани от неподоходящи семйства възможно най-бързо. Вижте повече тук.

Съюзът за детски права (Ирландия) призовава правителството да подпише третия Факултативен протокол на Конвенцията за детските права към ООН

Таня Уорд, главен изпълнителен директор на Сюза за детските права, призова ирландското правителство да подпише третия Факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето (UNCRC). "Правителството днес има златната възможност да се изяви на международната сцена и да каже на света, че Ирландия се ангажира с правата на децата. Съюзът за правата на детето призовава правителството спешно да подпише и ратифицира този протокол, като по този начин Ирландия ще бъде една от първите страни, направила това. " Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето (UNCRC) вече е открит за подписване. Вижте повече тук.

Недохранването при децата

По време на събитието: "Правото да се храниш: ключът към здравето на децата и тяхното оцеляване", организирано от организациите „World Vision International” и "Спасете децата”, специалният докладчик по правото да се храниш, Оливие де Шутър, заяви, че: "ние знаем какво трябва да правим, но се проваляме. " Господин Шутер сподели още, че един евентуален неуспех със справянето с недохранването при децата не просто ще има здравословни последици, но и икономически. Вижте повече тук.

Новини от членовете и от други организации

"Верният Настойник" получи 8 компютъра от Швейцария

"Верният Настойник" получи 8 компютъра от Швейцария

Oсем компютърни конфигурации получи тези дни Сдружение "Верният Настойник" по линия на Националната мрежа на децата. Те са предоставени безвъзмездно от Община Лозана, Швейцария представена от посолството на Конфедерация Швейцария в Репбулика България. Вижте повече тук.

Конкурс за набиране на детски градини участници в проект "Вкусните градинки - уроци от природата за всички"

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС за набиране на партниращи организации към проект: "Вкусните градинки – уроци от Природата за всички" на Фондация “ЗАЕДНО. Краен срок ДНЕС 14 март. Вижет повече тук.

Становище на на Фондация Лумос

Това становище е в отговор на наблюденията на комисаря по правата на човека към Съвета на Европа Томас Хамарберг за правата на децата в институциите и коментарите на българското правителство по тях, в които се споменава приносът на Лумос. Както г-н Хамарберг отбелязва и днес в някои институции нивото на грижа е под необходимия стандарт. Това в особена степен важи за децата с увреждания. Вижте повече тук.

“Екомисия 21 век” посрещна гости от различни държави

Младежки информационно-консултантски център Ловеч бе домакин на среща, организирана в партньорство със сдружение “Младежки граждански инициативи в Розовата долина”, Карлово. В срещата участваха 38 млади хора от Италия, Испания, Португалия, Словения, Унгария, Румъния и България, които са част от младежки обмен на тема “Мост между поколенията”, финансиран по програма “Младежта в действие” на Европейската комисия. Вижте повече тук.

Подържащо обучение на приемни родители

          Подържащото обучение стартира с първата си сесия на 29.02.2012 г. В групата се включиха утвърдени и действащи приемни родители, при които има вече настанени  деца. Темите на обучението са посветени на позитивното родителстване и се провеждат по изработена програма от Институт по социални дейности и практики. Предвижда се обучението да е с продължителност три месеца, като срещите ще се провеждат всяка сряда. Вижте повече тук..

Подарък за приемни семества от "Приятели" и "Агапедия"

През студения м. февруари фондация „Приятели” и фондация „Агапедия”  подариха един прекрасен уикенд на приемни семейства, осиновители и техните деца в курорта Боровец. Благодарение на щедростта на дарители, които подкрепят нашата работа по развиване на приемната грижа, от 17 до 19 февруари 2012 г. родители и деца се радваха на уюта и възможностите за отдих, които хотел „Рила” им предостави.

Възможности за финансиране и младежки конкурси

МРРБ обяви конкурс за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.

Краен срок: 7 май 2012 г.
- Обособена позиция (ОП) 1: Формулиране на име на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.;
- Обособена позиция (ОП) 2: Формулиране на послание (slogan) на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.;
- Обособена позиция (ОП) 3: Разработване на лого и презентационни материали (официална бланка, и слайдове за презентации (master slide)) за бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.

Вижте тук.

Над 170 000 евро за проектни предложения по Европейски бежански фонд

Краен срок: 16 март 2012 г., 16 ч. Обявена е повторна покана за представяне на проектни предложения по Годишна програма 2011 на Европейски бежански фонд (ЕБФ) от Държавната агенция за бежанците /ДАБ/ при Министерски съвет в качеството й на Отговорен орган за управление и усвояване на средствата от фонда в България. Вижте тук

Още възможности за финансиране

Вижте тук. и тук.