Проекти и кампании

 • justice-gmarcelo-sxc-hu-600-x-400

  Алтернативи на задържането на млади правонарушители

  Основна цел на проекта е да се разработи модел на добра практика на програма за интензивна и специализирана приемна грижа за млади правонарушители.

  Повече за проекта
 • opening-doors-logo-for-web

  Да отворим врати за децата на Европа

  „Да отворим врати за децата на Европа“ е съвместна кампания на Юрочайлд и Надежда и домове за децата, имаща за цел реформа в институционалната грижа за деца в Европа.

  Повече за проекта
 • zlatna_yabalka720x480

  Награди Златна ябълка

  Национална мрежа за децата създаде наградите “Златна ябълка”, за да насърчи всички организации и отделни личности, които допринасят за живота и благосъстоянието на българските деца.

  Повече за проекта
 • Notebook600x400_2

  Бележник

  Годишният доклад на Национална мрежа за децата „Бележник“ оценява, както в училище, как правителството и администрацията са изпълнявали държавните ангажименти към децата през изминалата календарна година.

  Повече за проекта
 • priemna grija 1

  Учене – Знание – Участие

  Проектът се занимава с ефективността на използването на Структурните фондове за създаване на услуги в общността за хора с увреждания.

  Повече за проекта
 • semeistvo zachatie org

  Гражданска кампания за по-добра законова рамка за детските права през 2012 г.

  Целта на проекта е да мобилизира гражданските организации и ключовите заинтересовани лица, работещи за детски права и благосъстояние в цяла България.

  Повече за проекта
 • osinoviavane irinakonstantinova.com

  Procopil

  PROCOPIL (Румънски – „За детето”): Съвместна програма за местна инициатива за борба с малтретирането на деца и насърчаване на положителните практики, свързани с децата в рисково положение.

  Повече за проекта
 • varna-camp-720-x-480

  Детско участие

  За да отстоява правата на децата от името на самите деца, Национална мрежа за децата създаде „Мегафон“ – среда за изграждане на общност от деца и млади хора, клиенти или доброволци на организации-членове.

  Повече за проекта
 • logo_blue600x400

  Детето в центъра

  Проект „Детето в центъра” подкрепя неправителствените организации, работещи с и за деца, членове на Национална мрежа за децата и работи за поставянето на проблемите на децата на дневен ред.

  Повече за проекта
 • OAK-Foundation600x400

  Фокус върху детето

  Проект „Фокус върху детето” се реализира с подкрепата на фондация ОАК и има за цел да окаже подкрепа на гражданските институции в България, работещи по закрилата на детето за успешно застъпничество за по-добри политики за децата и семействата.

  Повече за проекта
 • EU+ESF_600x400

  Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата

  Надграждане на капацитет за подобряване и разширяване на услугите в сферата на ранното детстко развитие и образование чрез транснационален обмен на опит и ноу-хау на иновативни и алтернативни практики за превенция на отпадането от училище.

  Повече за проекта
 • MtelFoster_720х480px

  Приеми Дете. Създай бъдеще

  Мобилтел постави началото на мащабен проект в подкрепа и популяризиране на приемната грижа. Той се осъществява в партньорство с Национална мрежа за децата, Министерство на труда и социалната политика, Български дарителски форум и Държавна агенция за закрила на детето.

  Повече за проекта