Заедно за децата

 

В продължение на половин година от 28 февруари 2022 г. Национална мрежа за децата предоставя всички набрани месечни дарителски средства в помощ на децата в Украйна.

Финансовите средства ще бъдат предоставени на две украински организации “Партньорство за всяко дете” и Женски консорциум на Украйна, а те ще ги използват според конкретните нужди на децата в Украйна.

Благодарим на всички дарители, които ни се довериха до момента и на тези, които ще ни се доверят в следващите месеци!

Дарете за дете в Украйна на https://nmd.bg/dari

Нека да помогнем на децата на Украйна заедно!

Вашите дарения може да изпращате и по банков път до: Уникредит Булбанк, IBAN: BG23UNCR70001521150552, Основание за плащане: Дарение за “Национална мрежа за децата”

Оксана Москаленко, Женски консорциум на Украйна: Признателни сме на дарителите за възможността да помагаме на повече семейства

Дмитро Дервянка от „Партньорство за всяко дете” – Украйна: Всички добри дела се правят най-добре заедно!

В кратка видеовръзка Свитлана Тарабанова от Женски консорциум на Украйна разказа за актуалната обстановка и хуманитарната криза в страната, както и за психологическите трудности, пред които са изправени децата:

 

Рая Цветкова: Месечното дарителство – заедно правим повече за децата!

Иво Божков: Всеки може да подпомогне ежедневната работа за децата

Деница Димитрова: Месечното дарителство е моят начин да помогна на българските деца

Управлявай профила си в системата от Таблото за управление.

Тази страница е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по проект „Дарителството и COVID-19 за по-добри детски политики“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение Национална мрежа за децата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“ www.activecitizensfund.bg